Pernille Bulow. Foto: Allan Rieck

Bülow: Jeg gør ikke det her for at score kassen

JULEMARKED

Pernille Bülow er gennem sit firma Pernille Bülow A/S initiativtager til Bornholms Julemarked og står som ansøger på de tilskud, julemarkedet modtager.

Udover de over 900.000 kroner, der allerede er givet tilsagn om, søger Bornholms Julemarked også kommunal støtte.

Nogle sidder måske og tænker, hvorfor Pernille Bülow skal have 300.000 skattekroner til et julemarked?

– Jeg gør ikke det her for selv at score kassen på det. Det, jeg skal tjene på det her, er det, jeg skal sælge i min egen bod, siger Pernille Bülow, der også selv skyder både en del penge og mange arbejdstimer i projektet. Og modtager alle regningerne.

– Jeg synes bare, at det var en oplagt chance og mulighed for Bornholm. Det er en af grundene til, at Bornholmslinjen bevarer vintersejladsen, at der er det julemarked om vinteren, mener Pernille Bülow.

– Jeg har det bare sådan, at hvis jeg kan se, der er en uudnyttet mulighed, så skal vi tage chancen. Det er en chance for os allesammen, fordi det er en lang vinter, og det vil tjene Bornholm og os allesammen, hvis vi kan skabe en vintersæson.

De ekstra penge, som Bornholms Julemarked søger hos regionskommunen, skal blandt andet bruges til halvtage til boderne.

– Vi har valgt en skrabet model og har været nødt til at fjerne ting fra budgettet. Halvtagene blev for eksempel sparet væk, men dem vil vi rigtig gerne have, fordi folk så kan søge ly, og der bliver mere plads. Det vil være coronamæssigt godt, for så skal folk ikke stå så tæt.

På længere sigt forestillier Pernille Bülow sig, at et selskab med en bestyrelse vil stå bag julemarkedet.

I år tager hun også en personlig risiko.

– Vi har selv lagt mange timer og penge i det og mister penge, hvis ikke julemarkedt kommer op i år på grund af corona.

Julemarkedet er også budgetteret til først at kunne give overskud efter to år.