Julemarkedet skal vokse frem på kajen her mod Nordre Strandvej med boder, madvogne og overdådig julestemning med lys udsmykning og musik. Foto: Allan Rieck

Bornholms Julemarked søger penge: Stor opbakning til julemarkedsatsning

JULEMARKED

Et stort julemarked i Nexø får massiv opbakning fra både det lokale erhvervs- og foreningsliv, men også fra blandt andet Destination Bornholm, der markedsfører julemarkedet på både julemarkedets egen facebookside og hjemmeside og på det tyske marked.

Bornholms Julemarked får økonomisk støtte fra blandt andet Bornholmslinjen, Bornholm ud i verden og Nexø Havn og lokale parter. I alt lidt over 900.000 kroner.

Det er dog stadig ikke nok til at finansiere opbygning og afvikling af det første marked, så julemarkedet søger også støtte hos Bornholms Regionskommune, hvor Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget onsdag tager stilling til en ansøgning fra julemarkedet.

Projektet søger om en medfinansiering på 300.000 kroner fordelt med 175.000 kroner i 2020 og 125.000 kroner i 2021. Kommunens medfinansiering skal bruges til at skubbe projektet i gang, og efter de første to år forventer projektet ikke, at der er brug for kommunal medfinansiering, fremgår det af ansøgningen.

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget bevilger pengene til at understøtte Julemarked Bornholm fra en tilskudspulje under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Styrker vinterturismen

Regionskommunen vurderer, at ansøgningen ligger inden for kriterierne for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje. Særligt fordi projektet går ud på at styrke vinterturismen på Bornholm.

Det understøtter også kommunalbestyrelsens visioner om at skabe 1.000 nye jobåbninger, samt at Bornholm bliver det attraktive tilvalg for turister og tilflyttere. Samtidig vurderes det vigtigt, at projektet vil understøtte fastholdelse af helårsruten til Tyskland, hvilket er en betingelse for, at Bornholm kan tiltrække tyske turister hele året. De tyske turister skal gerne have flere grunde til at komme til Bornholm. Et julemarked i Nexø være en betydelig del af den strategi. Denne effekt underbygges af Bornholmslinjens engagement i projektet, fremgår det af dagsordenen til udvalgets møde onsdag.

Et fyrtårn blandt julemarkeder

Destination Bornholm ser også store perspektiver i Bornholms Julemarked, siger forretningsudvikler Peter Juhl, Destination Bornholm.

– Vi vil jo gerne tiltrække flere gæster til Vinterøen Bornholm fra november til februar, og der skal være noget at tilbyde. Vi går meget efter de tyske gæster, og de skal have noget at opleve. Vi bakker også andre julemarkeder op, men det her lægger op til at blive et fyrtårn blandt julemarkeder, siger Peter Juhl.

Destination Bornholm rådgiver Bornholms Julemarked om blandt andet markedsføring og med ekspertise indenfor de tyske målgrupper.

Tror på stort besøgstal

Peter Juhl anser det også for sandsynligt at Bornholms Julemarked kan tiltrække de 30.000 gæster, man håber på.

– Vi har et stigende antal vintergæster, og tallet er også baseret på, hvad andre lignende julemarkeder kan tiltrække, så jeg anser det for sandsynligt, ja.

Julemarkedet er inspireret af lignende julemarkeder i Tyskland, blandt andet Lübeck, hvor markederne er meget populære.

I Danmark er der lignende julemarkeder blandt andet på Egeskov slot og H.C. Andersen julemarked på Fyn og Jul på Kronborg i Helsingør, som har besøgstal på 20.000 til 50.000 gæster.

Indsatsen for at fremme Bornholms vinterturisme startede for alvor sidste år, hvor blandt andet en stor del af Svanekes butikker og spisesteder valgte at holde vinteråbent. Og der arbejdes fortsat hårdt fra Destionation Bornholms side for, at endnu flere kommer med.

– Vi prøver at få flere til at holde åbent, og i den kommende vinter er der flere, som vil holde vinteråbent. Nogle ved at forlænge sæsonen fra efterårsferien, andre ved at holde åbent i december, fortæller Peter Juhl.

Sidste år kom der 24 procent flere vinterturister til Bornholm end året før.

– Så vi tror der er en interesse for at komme herover.

 

De er med:

Bornholms Julemarkedet gennemføres af Pernille Bülow A/S i samarbejde med foreningen Østlandet, Nexø Havn, Destination Bornholm, Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm, projektet “Bornholm ud i verden”, samt en række fonde.

Bornholms Julemarked støttes også af en række lokale virksomheder samt af Bornholmslinjen, Bornholm ud i verden, Erhvervsgruppe Øst, Nexø og omegns borgerforening, Østbornholms Turistforening, Fonden for beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm og Nexø Håndværkeres Venneforening.

Så meget har de har støttet:

Bornholmslinjen sammen med Destination Bornholm 150.000 kroner

Bornholm ud i verden (ordning under BCB) 423.000

Nexø havn 90.000

Østlandet (tidl. Erhvervsgruppe Øst) 50.000

Turistforeningen 30.000

Håndværkerforeningen 50.000

erhvervsdrivende i Nexø (butikker, cafeer m.v.) 25.000

ialt 908.900