Arkivfoto: Berit Hvassum.

Bedre forhold i Almindingen: Nye vandhuller vil gavne sjældne dyrearter

NATUR

Naturstyrelsen laver lige nu naturgenopretning ved et antal moser og vandhuller i Almindingen for at forbedre områder, hvor der lever nogle sjældne dyrearter. Tiltaget er et selvstændigt projekt som løber parallelt med det igangværende naturgenopretningsrojekt Ekkodalens Moser.

De sjældne arter omfatter de to vandbillearter, bred vandkalv og lys skivevandkalv samt guldsmedene Stor Kærguldsmed og Grøn Mosaikguldsmed, men projektet vil også gavne en lang række andre arter, der lever i vandhullerne.

Naturstyrelsen har opsat en håndfuld skilte med overskriften ”Naturstyrelsen roder i Almindingen”. Her forklares det hvorfor, man i denne tid kan opleve store maskiner i skoven.

Dorte Bugge Jensen, biolog hos Naturstyrelsen Bornholm, fortæller, at naturgenopretningsprojektet vil hjælpe dyrene, ved at forbedre nogle af de steder, de allerede lever, samt lave nye vandhuller, som de kan sprede sig til.

– Det handler om nogle arter, der lever mellem land og vand, og nogle af de her arter er sjældne på globalt plan. Indsatsen vil ske under størst muligt hensyn til den eksisterende natur på arealerne, fortæller Dorte Bugge Jensen.

Forbedringerne indebærer blandt andet at hæve vandstanden i de eksisterende vandhuller samt rydde skyggende træer og buske, så der kommer mere varme og lys til vandfladerne.

Omfatter flere områder

Naturgenopretningsprojektet i Almindingen er en del af EU-projektet SemiaquaticLIFE og er støttet af EU-midler og 15. juni fonden og genemføres i alt 18 steder i Danmark samt områder i det sydlige Sverige og Nordtyskland. SemiAquaticLIFE har til formål at genoprette levesteder og forøge bestanden af padder, krybdyr og insekter. Det oplyser SemiaquaticLIFE på deres hjemmeside om naturgenopretningsprojekterne.

Formidlingsture

Om projektet i Almindingen skriver SemiaquaticLIFE, at projektet også har til opgave at udbrede kendskabet til den biologiske mangfoldighed i området. I den forbindelse skriver de, at der kan gennemføres offentlige ture eller møder i Almindingen.

– Vi har ikke kunnet lave guidede ture på grund af corona-restriktionerne. Engang i efteråret, såfremt det kan lade sig gøre, vil vi forsøge at arrangere nogle formidlingsture, som kan lære de besøgende mere om den biologiske mangfoldighed i Almindingen, fortæller Dorte Bugge Jensen.

Gravearbejdet påbegyndes i slutningen af september. Ifølge Dorte Bugge Jensen er Naturstyrelsen lige nu i gang med at rydde bevoksningen omkring vandhullerne inden gravearbejdet begynder.

 

EU Life

EU Lige projektet ledes af Länsstyrelsen i Skåne og Naturstyrelsen er partner i projektet. Den lokale projektleder og kontaktperson for projetet i Almindingen er biolog hos Naturstyrelsen Bornholm, Dorte Bugge Jensen.

I projektområdet i Almindingen lever mere end 50 procent af den danske bestand af de vandbillearterne bred vandkalv og lys skivevandkalv. De er begge sjældne vandbillearter.

Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne omfatter et af de største skovområder i Danmark og spænder sig fra vest mod øst på den centrale del Bornholm. Landskabet er i høj grad præget af den klippefyldte undergrund og de mange sprækkedale. I skovområderne findes der rester af hede, vandhuller og vådområder. Mange områder er tidligere blevet afvandet med grøfter for at gøre skovtilplantning mulig.

Kilde: Semiaquaticlife.se