Tidligere var det et krav, at Beredskabsstyrelsen i Allinge skulle stå i Gudhjem 15 minutter efter et alarmopkald. Nu ser det ud til, at responstiden skal stige til 20 minutter, fordi den ikke kan overholdes i alle tilfælde. Arkivfoto: Berit Hvassum

Brandvæsnets udrykningstid til Gudhjem kan forlænges med fem minutter

Beredskab

Den tid, det må tage for brandvæsnet at komme frem til en brand i Gudhjem, ser ud til at blive forlænget med en tredjedel. Fra 15 minutter til 20 minutter.

Kommunalpolitikerne tager i disse uger stilling til en revision af rammerne for, hvordan det kommunale beredskab fungerer. Det er i den forbindelse, der er lagt op til en ændring af de såkaldte responstider – altså tiden fra et alarmopkald, til der ankommer brandfolk.

Sagen skal behandles i forskellige politiske udvalg, og i sidste ende i Kommunalbestyrelsen. Den har således været vendt på det seneste møde i Natur- og Miljøudvalget. Udvalgsformand Leif Olsen (F) understreger, at der ikke er tale om en besparelse, og at politikerne i hans udvalg var enige om at støtte den reviderede plan for beredskabet.

– Det er en tilpasning til de reelle forhold. Vi har ikke været i stand til at overholde den responstid, der var før. Så det her er mere en tilpasning til virkeligheden, end at vi skærer ned på noget.

– Vi har et IT-system, der registrerer tiden fra mellem vi modtager et opkald, til folk er på plads på stedet. Meget ofte er vores folk fremme på stedet før tid – heldigvis. Men vi skal være opmærksomme på, at vi altid kan overholde de responstider, vi lover, siger Leif Olsen.

Formand for Natur- og Miljøudvalget, Leif Olsen (F), understreger, at der ikke er tale om en besparelse. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen.

Er det ikke en pudsig løsning, blot at forlænge responstiderne, når de viser sig ikke at passe til realiteterne?

– Vi skal huske, at vi meget ofte er fremme før den responstid, vi garanterer. Og så er det som med alt andet et spørgsmål om penge. Vi har tre brandstationer – i Nexø, i Rønne og i Allinge – og det tager noget tid at komme frem fra dem. Kunne man så ikke gøre det bedre? Jo, men det kan man altid.

Havde vi haft en fjerde brandstation i for eksempel Klemensker, så kunne vi have lavere responstider på en stor del af øen. Måske ikke i Gudhjem, men i hvert fald i Østermarie.

– Men uanset hvad, kan man sige, at vores responstider stadigvæk ligger ret lavt, sammenlignet med udkantsområder. På Fyn eller i Vestjylland vil du opleve helt andre responstider end dem, vi har, fordi der er større afstande, siger Leif Olsen.

Hvad, vurderer du, kan blive konsekvensen af de ændrede responstider?

– Der er beregninger, der viser, at der ikke vil være konsekvenser af beslutningen. Men det ændrer selvfølgelig ikke ved den oplevelse, du har, når du står ved en ildebrand eller et uheld. Jeg har selv prøvet det, og ventetiden virker ekstremt lang, siger Leif Olsen.

Foruden forlængelsen af responstiden til Gudhjem med 5 minutter, er der lagt op til at forlænge responstiderne med to minutter til Østerlars, Østermarie, Øst for Klemensker, Nord for Aakirkeby samt til området ved Sømarken i Pedersker. I de områder og byer vil responstiden ifølge den reviderede plan stige fra 18 minutter til 20 minutter.

Beredskabsstyrelsen – ikke afdelingen i Allinge – har vurderet, at de nye responstider er forsvarlige.

 

Det kommunale beredskab

Det er Bornholms Regionskommune, der har ansvaret for det kommunale beredskab, men selve udrykningen står andre aktører for. Kommunen har således brandslukningsaftaler med Falck i Rønne- og Nexø-områderne, og på Nordbornholm er det Beredskabsstyrelsen i Allinge, der er hyret af kommunen til at rykke ud. Det er således Beredskabsstyrelsen, der skal køre til ildebrande i Gudhjem.