Tilflytterkonsulenten på arbejde ved arrangementet Bornholm i København på Rådhuspladsen i 2019. Foto: Torben Ager

Stormøde gør nyt forsøg på at redde Tilflytterservice

TILFLYTTERSERVICE

Først fjernede kommunalbestyrelsen den opsøgende Tilflytterservice med forliget om næste års kommunebudget. Så beklagede erhvervsfolk beslutningen.

Men ingen af delene har indtil nu fundet sted i det samme lokale. Det bliver der ændret på torsdag, hvor gruppeformændene for alle kommunalbestyrelsens partier er blevet inviteret til møde med erhvervsfolk og styregruppen bag Tilflytterservice.

Målet er at afsøge grundlaget for, at ordningen alligevel kan fortsætte. Også selvom de bornholmske erhvervsfolk i styregruppen bag Tilflytterservice først meldte ud, at erhvervslivet ikke kan og skal drive en ordning videre, hvor man indtil nu har delt udgifterne med regionskommunen.

– Efter at styregruppen bag Tilflytterservice gik ud og sagde, at vi havde svært ved at se erhvervslivet drive Tilflytterservice videre alene, er vi blevet kontaktet fra flere sider i erhvervslivet. Her er vi blevet spurgt, om der da ikke er noget, vi kan gøre, fortæller Morten Holten, formand for styregruppen og direktør i Bornholms Brand.

– Jeg er overrasket over hvor mange arbejdsgivere, ejendomsmæglere og andre, der har taget kontakt og fortalt, at Tilflytterservice har gjort en forskel for dem, siger han.

– Fra politisk side er Business Center Bornholm blevet kontaktet og spurgt, om erhvervslivet stadig er med, hvis der kan findes penge i kommunen. Og ja, selvfølgelig er erhvervslivet med, siger Morten Holten.

– Men at både Business Center Bornholm og jeg er blevet kontaktet, sker der bare ikke noget ved i sig selv. Derfor holder vi på torsdag et møde, hvor styregruppen bag Tilflytterservice, folk fra brancheforeningerne, embedsfolk og partiernes gruppeformænd kan få talt sammen.

Fakta skal på bordet

Torsdagens møde skal afklare fakta omkring Tilflytterservice og både gøre det klart, hvad man ved og ikke ved om ordningens konkrete resultater. For at bringe deltagerne derhen deltager også Lene Havtorn Larsen fra Center for Regional- og Tursimeforskning (CRT) i Nexø, der i foråret evaluerede Tilflytterservice.

– Tanken er, at vi først vil kridte banen op omkring ordningen: Hvorfor etablerede vi den, og hvad kan vi i dag fortælle om, hvordan den har virket? Her vil CRT også være til stede for at fortælle, hvad vi med sikkerhed kan sige om effekten af Tilflytterservice, og hvad vi ikke kan sige med sikkerhed, fortæller Morten Holten.

– På det grundlag vil vi gerne se på, om Tilflytterservice kan køre videre, og hvad forudsætningerne for det i så fald skal være, siger han.

Morten Holten er også helt klar omkring, hvad mødet ikke drejer sig om.

– Vi mødes ikke for at pege fingre ad nogen eller for at sidde oppe i trætoppene. Men hvis der også er noget personfnidder, der fylder i det her, skal det ikke forhindre os i at drive en succes videre, siger han.

– Jeg forventer ikke, at vi på torsdag står tilbage med en klar tilkendegivelse om, at Tiflytterservice kan fortsætte. Men vi skal komme med nogle argumenter, og så er der nogle, der skal tilbage og tale med deres bagland.

 

 

Nykredits direktør taler for Tilflytterservice i åbent brev til politikerne

Kære kommunalpolitiker,

På Bornholm er vi på flere områder meget afhængige af, at vi lykkes med at tiltrække tilflyttere (og ikke mindst “tilbageflyttere”). Det giver erhvervslivet adgang til arbejdskraft i takt med, at arbejdsstyrken bliver ældre og kompetencekravene ændres.

Det giver en større efterspørgsel på boliger til helårsbeboelse, som er med til at sikre mere stabile boligpriser og kortere salgstider, hvilket kommer private boligejere til gode.

I sidste ende giver det basis for højere kommunale skatteindtægter, som kan være med til at sikre attraktive skoler, daginstitutioner og kulturtilbud, som igen kan være med til at placere Bornholm som et attraktivt sted at bosætte sig med sin familie.

En positiv spiral, som kan være medvirkende til at kommunens politiske målsætning om at øge befolkningstallet fra cirka 39.500 personer til 42.000 personer inden 2028, rent faktisk kan blive til virkelighed.

Det kom derfor som en stor overraskelse for mig at læse, at tiilflytterindsatsen med tilflytterkonsulent Rune Holm i spidsen i praksis måtte lade livet i budgetforhandlingerne om næste års kommunale budget. Dette på trods af, at budgetlægningen i år ikke var en ren spareøvelse.

Nej, der var rent faktisk penge til mere. Penge til at investere – og en investering, det er hvad hele tilflytterindsatsen må kaldes.

Man fravælger en indsats, der koster Bornholms Regionskommune 650.000 kroner årligt, og hvor erhvervslivet investerer tilsvarende beløb i et unikt joint-venture samarbejde, hvor offentlige og private penge danner grundlag for nytænkning og fælles løsning på de udfordringer, vi står over for.

I min hverdag i Nykredit på Bornholm møder vi jævnligt mulige tilflyttere, som i deres bank “ovre” er blevet mødt med en noget forbeholden holdning til det bornholmske boligmarked og mulighederne for overhovedet at kunne få et realkreditlån herovre. Det sker desværre i flere banker, også blandt os, der er repræsenteret på Bornholm.

Heldigvis kan vi lokale hjælpe med at få tegnet et mere realistisk billede – og i mange tilfælde også hjælpe med selve finansieringen. Her er det altså en stor fordel, at det er lokale rådgivere, der får lov til at hjælpe kommende lokale medborgere med deres boligfinansiering.

Tilflytterservice har i nogle situationer været behjælpelig med at skabe kontakt til os lokale banker, og vi har haft fornøjelsen at hjælpe kommende tilflyttere på plads.

Bornholm har de senere år oplevet en markant stigning i populariteten, og der er givetvis flere, der overvejer at bosætte sig på øen, end der var for blot fem år siden. Min personlige holdning er dog, at det vil være alt for risikabelt at tro på, at vi på nuværende tidspunkt er nået i mål.

Tilflytterservice og tilflytterkonsulent Rune Holm kan, som jeg ser det, fortsat have en helt afgørende rolle inden for tre områder:

• Netværk

Netværk nævnes i CRTs Effektanalyse af Tilflytterindsatsen som en ting, tilflytterne ofte mangler. Jeg kender til flere konkrete eksempler, hvor Rune Holm med sit netværk har gjort en afgørende forskel for tilflyttere med at skabe hurtig kontakt til virksomheder, boligudlejere, daginstitutioner m.v.

• Proaktivitet

Hvis den politiske målsætning om 42.000 indbyggere i 2028 skal nås, er det afgørende med en fortsat proaktiv tilgang. Som eksempel har tilflytterkonsulenten besøgt blandt andet tekniske skoler og uddannelsesinstitutioner for at fortælle målrettet om jobmulighederne indenfor de erhverv, hvor mangel på arbejdskraft allerede er aktuel.

• Fælles mål

Tilflytterindsatsen er, som vi hidtil har kendt den, skabt i et unikt samarbejde mellem kommunen samt offentlige og private virksomheder. Det viser et stærkt sammenhold, som med stor fordel kan udvides til også at omfatte andre væsentlige områder.

Som bankmand er jeg vant til, at vi kan måle resultatet af en investering. Det kan vi desværre ikke direkte i denne situation, da nogen tilflyttere selvfølgelig kommer, uanset om vi har en tilflytterkonsulent eller ej.

Jeg er dog overbevist om, at investeringen er nødvendig, og at vi vil se en mere positiv befolkningsudvikling i årene fremover, hvis ordningen forlænges. I sidste ende håber jeg, at den politiske målsætning om 42.000 personer på Bornholm bliver nået.

I de kommende dage står I over for en unik mulighed for at geninvestere i en forlænget tilflytterindsats i dens nuværende form. Jeg håber, I vil prioritere vores fælles fremtid og bidrage til, at flere vil vælge at bosætte sig på vores dejlige ø.

Vi i erhvervslivet bakker fortsat glædeligt op og ser frem til at kunne lave fælles løsninger på fælles udfordringer, også i årene fremover.

Med venlig hilsen

Benjamin Thyge Schou

centerdirektør, Nykredit Rønne

Vedbendvej 4, Rønne