Bornholms Hospital. Arkivfoto: Jacob Jepsen.

Tirsdag afgøres det, om hospitalet får arbejdsmiljøpris

Arbejdsmiljø

Er Bornholms Hospital en arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejdere samarbejder om at skabe et godt arbejdsmiljø?

Umiddelbart må svaret blive et ja, for hospitalet er indstillet til Arbejdsmiljøprisen inden for kategorien “Unge og Nyansattes Arbejdsmiljø”, kan man læse på arbejdsmiljoeprisen.dk, og i morgen, tirsdag, klokken 10 bliver spændingen udløst i forhold til, hvem der løber med de i alt fire priser, der er på tale.

De tre andre kategorier er “Arbejdsulykker”, “Psykisk Arbejdsmiljø” og “Muskel- og Skeletbesvær (ergonomi)”.

Det bliver dog ikke helt den festdag, der var lagt op til, inden corona gjorde sit indtog. Det planlagte arrangement i DGI Byen i København er således afløst af et onlinearrangement.

På arbejdsmiljoeprisen.dk forklares det, at det var et påbud fra Arbejdstilsynet, der på Bornholms Hospital satte en systematisk arbejdsmiljøindsats i gang for de yngre læger i akutmodtagelsen, og på blot et år er trivslen blandt dem steget markant. Det er det faktum, der har udløst nomineringen til Arbejdsmiljøprisen 2020.

Som ung læge i akutmodtagelsen på Bornholms Hospital kan hverdagen i perioder være både stressende og utryg. Det oplevede de i en årrække på hospitalet i Rønne. Det stressende arbejdsmiljø blev forstærket af, at de yngre læger grundet deres turnusordning udskiftes hvert halve eller hele år, fortæller hospitalsdirektør Annemarie Hvidberg Hellebek:

– Det endte med, at vi et år fik et påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Så da jeg kom til hospitalet i 2018, var det en brændende platform, der skulle gøres noget ved, siger hun på arbejdsmiljoeprisen.dk.

Derfor igangsatte ledelse og medarbejdere i fællesskab en systematisk arbejdsmiljøindsats for de nytilkomne yngre læger på hospitalet, og nu afholdes der en bootcamp for de kirurgiske yngre læger to gange om året, hvor de får en grundig introduktion til at arbejde på hospitalet. Der er også på medicinsk afdeling opsat en tavle, hvor lægerne selv kommer med forslag til forbedringer, og hvor det er tydeligt, hvilke tiltag der er i proces eller allerede er integrerede.

– Det er enormt vigtigt, at de yngre læger bliver hørt og inddraget i denne her proces. Det har vi været meget opmærksomme på, og det understøtter denne her tavle, som visualiserer de gode forslag og de opfølgninger, de kommer med, forklarer Annemarie Hvidberg Hellebek.

Fra december 2018 til december 2019 er trivslen blandt de yngre læger steget fra 3,3 til 4,2 på en skala, hvor 5 er det højeste. Det viser hospitalets egen trivselsundersøgelse.

De to andre nominerede arbejdspladser i kategorien “Unge og Nyansattes Arbejdsmiljø” er entreprenørvirksomheden Einar Kornerup A/S og Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Sønderjylland.