At være 99,91% C02-neutral, altså en promille fra at være 100 procent C02-neutral, har ifølge direktør og medejer Henrik Hansen kostet en del aftenarbejde i det forgangne år. Foto: Jacob Jepsen

Lokal virksomhed er en promille fra at være klimaneutral

MILJØ

Lehnsgaard Rapsolie i Aakirkeby er en promille fra at være C02-neutral.

Den lille virksomhed med fire ansatte, der holder til i den gamle oliemølle på Lykkevej, er født ud af det bornholmske landbrug og har siden starten i 2003 udviklet sig fra at være en lille lokal virksomhed med en årlig produktion på 50.000 flasker rapsolie til i dag at være en stor lokal producent med en årlig produktion, der er mindst tidoblet. En virksomhed, der efter flere års tilløb formentlig snart får det eftertragtede IFS-certifikat, som kræves af de internationale købere, og ikke mindst en virksomhed, som følger den grønne dagsorden.

Foto: Jacob Jepsen

Producerer varme af planterester

At være 99,91% C02-neutral, altså en promille fra at være 100 procent C02-neutral, har ifølge direktør og medejer Henrik Hansen kostet en del aftenarbejde i det forgangne år.

– Jeg vil tro, at jeg har brugt 200 timer på at gennemgå alle vores produktionsaktiviteter i 2019, fra rapsen køres fra marken til olien hentes af køberen – eller til vi afleverer olien hos køberen, siger Henrik Hansen, der for tre år siden gik ind som medejer af Lehnsgaard Rapsolie efter mange år som pendler.

Sammen med Lehnsgaards stifter, Hans Hansen, har han kigget på forbrug af varme, vand og el. På emballage, indpakning og bagpapir til etiketter. Alt er blevet målt og vejet med henblik på at kvantificere og derefter modveje aftrykket i det samlede C02-regnskab.

Solcelleanlægget på taget dækker 60-70 procent af virksomhedens strømforbrug. Resten af strømmen stammer fra certificeret vindmølleenergi, leveret af Beof.

Opvarmningen kører på biomasse, som fremstilles af virksomheden selv.

– Vi tager resterne fra rapsen, altså stængler og blade, og presser dem til piller i en pillepresse. De ryger i pillefyret, som varmer virksomheden op, siger Henrik Hansen.

Den største synder er leverandørerne

Produktionsgangen på Lehnsgaard Rapsolie er i dag så tæt på cirkulær, som den overhovedet kan blive. En tredjedel af rapsfrøet går ud til forbrugerne som olie, mens totredjedel går retur til de bornholmske landmænd i form af kvægfoder.

– Sagt med andre ord: Vi låner bare en råvare af landmanden, forarbejder den, og så får han den tilbage, så han kan genbruge den i sin egen produktion, siger Henrik Hansen.

– Den del som er tilbage, som ikke har nogen værdi, kører vi op til Bornholms Bioenergi, hvor det omdannes til ny energi, som giver plus i vores C02-regnskab, tilføjer han.

Langt den største synder i Lehnsgaard Rapsolies C02-regnskab er leverandørerne – altså de landmænd der dyrker og leverer raps til virksomheden i Aakirkeby. De tegner sig for mere end 90 procent af virksomhedens minimale klimaaftryk. Men det har Henrik Hansen ikke så mange indvendinger mod.

– Traktoren kører jo ikke af sig selv. Det ville være lidt tungt, hvis de skulle gå tilbage til leen, siger han.

Samtidig opvejes en stor del af planteavlernes C02-udslip af, at rapsen er dyrket på Bornholm.

– De kører jo ikke så langt med rapsen, og det gælder også vores sennep. Den er også lokalt produceret, siger Henrik Hansen.

Sammen med Lehnsgaards stifter, Hans Hansen, har Henrik Hansen kigget på forbrug af varme, vand og el. På emballage, indpakning og bagpapir til etiketter. Alt er blevet målt og vejet med henblik på at kvantificere og derefter modveje aftrykket i det samlede C02-regnskab. Foto: Jacob Jepsen

Hjælp fra konsulentvirksomhed

Danske virksomheder er ikke underlagt tvang i forhold til at aflægge klimaregnskab. Men der er massivt fokus på klimabelastning, cirkulær økonomi og bæredygtighed i disse år, og både regeringen og Miljøstyrelsen bruger løbende begreber som ‘klimatal’ og ‘livscyklus’, når de omtaler nye tiltag, der skal være med til at virkeliggøre EU-Kommissionens vision fra 2018 om, at hele EU skal være klimaneutral i 2050.

Da Bornholms Regionskommune for et år siden indgik et samarbejde med en række lokale organisationer og repræsentanter for erhvervslivet om projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm, sprang Henrik Hansen til med det samme:

– Det var faktisk her, vi fik hjælp til at få lavet den her rapport, siger han og peger på en 11 sider lang udgivelse med påskriften ”C02-aftryk for Lehnsgaard Rapsolie”.

Den er udformet af konsulentvirksomheden Cowi på basis af Lehnsgaard Rapsolies oplysninger og koster mange penge at lave. Heraf har Bæredygtig Bundlinje Bornholm finansieret en stor del, og det skal de have ros for, siger Henrik Hansen, der arbejdede med bæredygtighed i tre år i sit tidligere arbejde, før han begyndte hos Lehnsgaard Rapsolie.

Når de 100 procent i 2020

I rapporten dokumenteres det sort på hvidt, det, som Hans og Henrik hele tiden har haft på fornemmelsen:

– Der er formodentlig ikke nogen, der kan slå os på Bornholm i forhold til vores C02-regnskab. Og der er nok heller ikke mange i Danmark, der kan lave det her.

Henrik Hansen understreger, at Lehnsgaard Rapsolie ikke har skudt genveje på vejen mod de 99,91 procent.

– Vi har ikke været ude at købe en eneste C02-kvote for at kompensere for en dårlig samvittighed, hvilket ellers er så moderne. Jeg håber simpelthen, at forbrugeren ser en værdi i, at vi er C02-neutrale, og jeg er da også begyndt at prale lidt med det, når jeg ude at snakke med kunderne, siger han.

Henrik Hansen ved med sikkerhed, at Lehnsgaard Rapsolie kan kalde sig 100 procent C02-neutrale i 2020, da der ikke er brugt energi på at tørre årets høst ned.

 

 

Bæredygtig Bundlinje

Bæredygtig Bundlinje Bornholm hjælper 30-40 små og mellemstore virksomheder med at udvikle en grøn forretningsplan, som kan forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og dermed bundlinje.

Projektet er et samarbejde mellem Bornholms Affaldsbehandling (BOFA), Bornholms Energi og Forsyning (BEOF), Bright Green Island (BGI), Business Center Bornholm (BCB), Teknik og Miljø (TM), Destination Bornholm (DB), Energitjenesten Bornholm, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) og Vækstforum Bornholm.

 

 

Mange bække små

Lehnsgaard har skiftet etiketteleverandør efter at Henrik Hansen fandt en fabrik i Tyskland, som kan rense silikonen af bagpapiret på etikette-rullen, hvis man bruger et bestemt mærke. Nu sendes alle de brugte ruller til genanvendelse i Tyskland.

 

 

Info

Høstindtaget hos Lehnsgaard Rapsolie ligger årligt på 1.200-1.400 ton.