Foto: Jacob Jepsen

I 2022 skal al madaffald på Bornholm omdannes til biogas

Direktør Trine Richter fra Bornholms Hotels efterlyser en central opsamling af madaffald på Bornholm, og der er meget, der taler for, at hendes ønske kommer til at gå i opfyldelse.

MILJØ

Direktør Trine Richter fra Bornholms Hotels efterlyser en central opsamling af madaffald på Bornholm, og der er meget, der taler for, at hendes ønske kommer til at gå i opfyldelse.

I hvert fald svarer driftsleder Georg Koefoed på Bigadan, som for nylig er blevet modtager af GHS’s madaffald, på spørgsmålet om, hvad det større perspektiv med madaffaldet er, blandt andet følgende:

– Det er jo på sigt planen at få alt madaffald på Bornholm op til os. Det ligger selvfølgelig lidt ude i fremtiden, men Trine Richter og GSH havde et rigtig godt set up med en biokværn og styr på buffeterne og den eventuelle plastik, der kunne være fra smørbakker og så videre. Og derfor kan hotellet sende os madaffaldet. Hun henvendte sig allerede til os, da Bigadan overtog biokraft ved årsskiftet til 2019, og forklarede, at hun var meget interesseret i at aflevere GSH’s madaffald til os.

På det tidspunkt var Bigadan dog ikke i stand til at modtage affaldet, fordi virksomheden ikke havde et hygiejniseringsanlæg.

– For at bruge madaffaldet i vores proces, skal vi varme det op til 70 grader og holde det der i en time, hvorefter vi kan bruge det i den videre proces, forklarer han.

– Og det samme krav gælder slagteriaffaldet, vi modtager. Men nu har vi taget et hygiejniseringsanlægs i brug og kan derfor modtage både GSH’s madaffald og affaldet fra slagteriet. Madaffaldet kan dermed indgå i biomassens udrådningsproces i reaktoren, gassen blive udvundet, og af den laver vi så elektricitet og varme.

Elektriciteten sælger virksomheden på elnettet, mens varmen bliver solgt til Aakirkeby Varmeværk, og når gassen er udvundet, ryger restproduktet retur til landmændenes marker, hvor det fungerer som gødning.

Hvis man skal have flere restauranter og hoteller koblet på, skal der så en central opsamling sted? For de enkelte kan vel ikke investere i biokværn og -tank?

– Ja, det hedder sig, at til januar 2022 skal alt madaffald, KOD’en, som vi kalder det – altså, Kildesorteret Organisk Dagrenovation – indsamles separat, og det samme gælder madaffald fra industri. Så vi er i dialog med Bofa, som står for det og skal indsamle fra både hoteller, restauranter, alle husstande på Bornholm og så videre.

5.000 ton

Og på den måde bliver det ikke nødvendigt for alle at investere i deres egen biokværn og -tank?

– Nej, men nu er Trine og GSH altså lidt på forkant. Og hvis hun også fik Griffen med, ville hun kunne levere op mod 100 ton om året.

Men inden for halvandet års tid skal der altså ske rigtig meget, og al Bornholms madaffald skulle gerne ende hos jer?

– Det skulle det helst, ja.

Har du et estimat på, hvor meget det kan blive til?

– Vi har et fra Bofa, og alt i alt snakker vi om måske 5.000 ton, siger Georg Koefoed, som ikke umiddelbart kan give et bud på hvor megen varme og elektricitet, det kan beløbe sig til.

Har I kapacitet til at modtage så meget?

– Det vil kræve, at vi sætter et anlæg op, som kan sortere affaldet og pulpe det. Selve de 5.000 ton kan vi godt håndtere, men vi ved jo ikke, om det i givet fald bliver os, der skal håndtere det. Jeg tror, det er er ønske fra alle parter lige fra politikerne til os selv, men vi kommer ikke uden om, at det skal i udbud, så reelt risikerer vi, at der kommer en ovrefra og henter det, hvis vedkommende kan gøre det billigere.

Det lyder som en grønnere løsning at sige, at det beholder vi her på Bornholm?

– Ja, hvis man kan skrive sig ud af det i et udbud, det tør jeg slet ikke udtale mig om. Men vi er i hvert fald meget interesserede i at modtage det hos os, siger Georg Koefoed.

Det biomateriale, Bigadan nu modtager fra GSH, bliver blandet op med alt det andet, der kommer ind – altså kvæg- og svinegylle, slagteriaffald, fiskeaffald, æblepulp fra mosterierne, majs og glycerin.

 

 

Bigadan

Bigadan ejes af Karsten Buchhave og har hovedkvarter i Skanderborg.

Hovedforretningen har været at yde ingeniør- og konstruktionsservice til store fælles anlæg til biogas med en kapacitet større end 100 tons om dagen.

Siden 2001 har Bigadan købt og drevet storskala biogasanlæg. I dag ejer og driver Bigadan otte kommercielle biogasanlæg, hvoraf enkelte også fungerer som test- og udviklingsanlæg. Derudover ejer og driver Bigadan et anlæg i Tyskland og er i øjeblikket i gang med at byggehelt nye biogasanlæg på Færøerne og i Frankrig.