Svaneke. Arkivfoto: Klaus Holsting

Stor arv til bevaringsfonden

BEVARING 

Bevaringsfonden under byforeningen Svanekes Venner har modtaget en stor arv på 250.000 kroner.

– Ingen har vist tvivlet på, at byforeningens tidligere formand og æresmedlem – og æresborger i Svaneke, Flemming Larsen har haft varme følelser for Svanekes ve og vel. Vi har for nylig fået endnu et bevis, idet Bevaringsfonden har modtaget en arv på 250.000 kroner, som nu kan gøre nytte i arbejdet med at bevare byens autentiske udseende, fortalte Henrik Søby, formand for både Bevaringsfonden og byforeningen, op foreningens generalforsamling tirdag.

Nu skal det overvejes, hvad den store gave skal bruges til.

– Vi skal tænke os grundigt om. Det er ikke så tit, vi får så mange penge, siger Henrik Søby.

Generelt set skal midlerne i Bevaringsfonden understøtte Svanekes ve og vel.

– Det kan være ved at fastholde byens udseende, men det kan også være ved for eksempel at udgive en bog, som vi netop har gjort i forbindelse med jubilæet, siger Henrik Søby.

Flemming Larsen døde i 2017. Han var i 28 år formand for byforeningen og var en ihærdig forkæmper for bevarelsen af Svanekes autentiske bymiljø.

Han var blandt andet med til at realisere, at foreningen købte “Stubmøllen”, fik formidling af gamle tegl, etableringen af at arkiv på rådhuset, samt fik etableret Bevaringsfonden for Svaneke. Og han var med til at sikre, at alle intentionerne i bevaringsplanens nu også blev overholdt. Det førte til, at Svaneke i 1975 modtog Europarådets Guldmedalje for bybevaring.

Flemming Larsen blev i 2011 udnævnt til Svanekes 3. æresborger.

Fortsat arbejde nødvendigt

En ny bevarende lokalplan for Svaneke blev endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen i oktober 2019.

– I forlængelse af det arbejder vi på at få lavet en ny pjece med gode råd til vedligeholdelse, ændringer mv., så man starter med at overholde reglerne – og ikke risikerer at skulle lave efterfølgende ændringer, sagde Henrik Søby.

Og der er behov for mere oplysning, da det i år har det været nødvendigt at påpege tre klare overtrædelser af reglerne.

– Det drejede sig om forkert placering af en varmepumpe, termovinduer, der havde sneget sig ind et sted, de ikke burde være, samt en installation, som skæmmede bymiljøet, oplyser Henrik Søby.

Af lidt større sager har byforeningen været med til at påpege, at restaurationsvirksomheden Svanereden/Mad over Bål på Gruset ikke overholdt reglerne for at være i området.

– Men det er nu fortid. En idé som formentlig mange fandt spændende, løb fuldstændig løbsk – til dels på grund af uklare aftaler, men også fordi restauratøren var ualmindelig kreativ i sin udnyttelse af stedet. Det fik til nærmest karakter af en tivoliplads.Byforeningen har brugt ret meget energi på at stoppe udviklingen. Heldigvis fik BRK til slut skruet ”bissen på” – så området nu er ryddet, sagde Henrik Søby.

Byforeningen har også påpeget, at der på havnen blev opsat informationsplancher om skibsbygnings- og skibsfartshistorien i byen.

– Idéen er rigtig god, men udformning og indhold er vi ikke tilfredse med. Der er nye på vej, som vi kan stå inde for.

Svanekes Venner har også i flere omgange påpeget overfor diverse forretninger, når de har opsat bannere og reklameskilte på deres facader, som er i strid med lokalplanen eller de generelle retningslinjer for skiltning.

Foreningen har også vedvarende fokus på sager om overtrædelse af bopælspligten, og glæder sig over at indsatsen hos regionskommunen nu bliver forstærket med en fuldtids juridisk og en halvtids kontorstilling.