Der er afsat 150.000 kroner til en midlertidig skatepark i Rønne i det kommunale budget for 2021. Som initiativtager til projektet havde Peter Lund Olsen håbet på et større beløb, men han har stadig en kattelem åben til regionskommunen, fortæller han. Målet er at få en midlertidig park ved den såkaldte remisebygning på Nørrekås. Arkivfoto: Berit Hvassum

Kattelem kan sikre flere penge til skatepark

FRITID

Med en bevilling på 150.000 kroner fik en ny, midlertidig skatepark i Rønne en økonomisk håndsrækning, da kommunalbestyrelsen fredag landede en aftale om næste års budget. Med pengene ønsker politikerne at understøtte det frivillige arbejde, der er i gang for at skaffe midler til en sådan park.

– Vi havde gerne set, at der var bevilget lidt flere midler. Vores første mål er at få lavet en midlertidig park så hurtigt som muligt, for behovet er akut, og jo mindre kommunen giver, jo længere tid tager det, siger Peter Lund Olsen, der som far er engageret i arbejdet med at få etableret en skatepark.

Det samlede budget for den midlertidige park er på 700.000 kroner. Det dækker over en halv million kroner til bane og hegn samt 200.000 kroner til supplerende asfaltbelægning. Der mangler altså stadig 550.000 kroner, og nogle af dem kan måske også komme fra kommunekassen.

– Vi har stadig en kattelem stående åben til kommunen, for der er afsat nogle midler til et Nørrekås-projekt, som ikke er en del af de 150.000 kroner. Det er nogle nye midler. Jeg har faktisk en dialog med kommunen om det her, om nogle af de allerede afsatte midler kan fremrykkes på en eller anden måde. Det vil man fra kommunen side meget, meget gerne undersøge, lyder det fra Peter Lund Olsen.

En god placering

Folkene bag skateparkprojektet har udset sig den såkaldte remise og det tilhørende asfaltareal på Nørrekås til en midlertidig løsning.

– Den bliver tom, når BAT forlader området. Værkstedet står allerede tomt. Så er der noget fundament, man kan køre videre på. Der er 1.200 kvadratmeter asfalt, og det ligger i et åbent område. Det vil vi gerne have, at det ikke ligger skjult bag bygninger og sådan noget. Der er også gadelys. Der er bare rigtig mange ting, der taler for, at det vil være en god placering i første omgang, siger Peter Lund Olsen.

At der er behov for at bruge penge på asfalt, selvom området allerede er asfalteret, forklarer han med, at det en ret grov asfalt, som ikke er særlig behagelig at køre på, og så støjer det også en del, når man kører på sådan noget asfalt.

– Selvom man siger, at det ligger på havnen, og der er industri næsten hele vejen rundt om banen, så er der trods alt også nogle naboer på den anden side af kystvejen, som formentlig vil blive rigtig glade for, at det larmer mindst muligt, siger han.

Væk fra trafikken

Peter Lund Olsen har været i kontakt med regionskommunen efter indgåelsen af budgetaftalen, og han afventer en endelig melding i forhold til muligheden for at frigive ekstra midler, inden han går videre med at søge penge hos private fonde.

– Vi skal have fundet ud af, hvad det er, vi skal søge om, for så længe det er lidt uafklaret, hvad kommunen bidrager med, så kan vi ikke rigtig søge andre steder, siger han.

Hele arbejdet bliver yderligere besværliggjort af, at der endnu ikke ligger en færdig plan for, hvad kommunen vil med Nørrekås og remisebygningerne.

– Inden kommunen giver lov til, at vi kan bruge området, skal den lige finde sine ben, og det ved jeg, at man er i fuld gang med at sondere, siger Peter Lund Olsen.

Han tilføjer, at han og resten af gruppen bag ønsket om en skatepark ikke kan vente på det endelige projekt, da der er en tidshorisont på nogle år.

– Til den tid er de væk, dem der kører på skateboard, eller også er der sket nogle ulykker. Det er også en af årsagerne til, at vi har sat os for, at der skal være et etableret område, at det gerne skal få dem væk fra trafikken, så de ikke kører på skateboard og løbehjul blandt biler og sådan noget. Det er ikke så godt, lyder det fra Peter Lund Olsen.