Formand Kaj Erik Mortensen aflagde en beretning, der klart afspejlede, at Hasle er by, hvor der lægges vægt på det gode samarbejde med en masse andre interessenter. Foto: Tom West

Byting har gennemført udsat repræsentantskabsmøde: Hasle er samarbejdets by

BYLIV

Mulighedernes by er den betegnelse, Hasle Byting selv bruger om Hasle og omegn, men efter bytingets repræsentantskabsmøde er det lige så passende at kalde det samarbejdets by. Det var i hvert fald et ord, formand Kaj Erik Mortensen brugte gentagne gange, da han aflagde beretningen for de fremmødte.

Bytinget har et godt samarbejde med regionskommunen og embedsværket, det har et godt samarbejde med Hasle Havn og dens brugerråd, det har et godt samarbejde med Hasle Turist- og Erhvervsforening, det har et godt samarbejde med Teaterforeningen Bornholm, det har et godt samarbejde med Svartingedal Skole, og det har et godt samarbejde med byens børnehuse.

– Vi har igen i år haft et godt samarbejde med kommunen og administrationen. Det er især ting, der vedrører Natur & Miljø, vi og kommunen henvender os om. Samarbejdet med en fælles indgangsperson fungerer stadig meget fint, sagde Kaj Erik Mortensen

Samtidig gjorde han det klart, at bytinget gerne ser større aktivitet fra kommunen, når det gælder overholdelse af bopælspligten og tomme huse.

– Vi finder dog stadig ikke antallet alarmerende, da der på mange af adresserne er gode forklaringer, sagde han.

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 har kommunalbestyrelsen i øvrigt valgt at opjustere bemandingen, som holder øje med bopælspligten.

Formand Kaj Erik Mortensen aflagde en beretning, der klart afspejlede, at Hasle er by, hvor der lægges vægt på det gode samarbejde med en masse andre interessenter. Foto: Tom West

Alle initiativer er velkomne

I forhold til livet på havnen har Hasle Byting en god kontakt til og et godt samarbejde med havnens ledelse, og det glæder sig over renholdelsen og den nødvendige vedligeholdelse, som det sparsomme budget giver mulighed for. Selv når noget ikke var gået som forventet, fokuserede Kaj Erik Mortensen på samarbejdet.

– Det lokale udviklingsprojekt for øen og havnen, som der er arbejdet med længe, er og kan ikke gennemføres som påtænkt. Vi må se, hvad vi i samarbejde med havnen og regionskommunen kan udvikle i 2020. Bytinget hilser alle initiativer, der kan skabe liv og omsætning i vor by og ikke mindst på havnefronten, velkomne, men det kræver kræfter og initiativer fra andre sider, lød det fra bytingsformanden.

Bytingets aktivitetsudvalg har i samarbejde med Hasle Turist- og Erhvervsforening, Teaterforeningen Bornholm, kajakklubberne og badeklubben stået bag mange af den slags initiativer.

– Behovet for at samarbejde og koordinere omkring arrangementer og andre ting er der stadig, sagde Kaj Erik Mortensen.

Der er til stadighed behov for udvikling, og vi ser Hasle med omegn som mulighedernes by.

Kaj Erik Mortensen, formand, Hasle Byting

Altid en medspiller

Selvom meget går godt i Hasle, hvor det ifølge byens eget motto er svært at være sur, så er der ifølge bytinget stadig hængepartier, og det er tingets håb, at det er en proces, der fortsætter i et godt samarbejde med regionskommunen og erhvervslivet.

– Der er til stadighed behov for udvikling, og vi ser Hasle med omegn som mulighedernes by. Udvikling af aktivitetsparken, ny toiletbygning i forbindelse med omlægning af cykelvejen, el-standere på torvet, remsede Kaj Erik Mortensen op.

Ifølge vedtægterne er Hasle Bytings formål blandt andet at varetage byens interesser, at arbejde for et godt serviceniveau på alle områder, at koordinere lokale interesser og fælles initiativer samt at varetage kommunikationen til kommunen. Det er opgaver, tinget forsøger at løse bedst muligt.

– Bytinget vil næsten altid være en medspiller til alle initiativer og samarbejder, der kan gavne og udvikle vort område, og kan kun opfordre alle til at støtte op om de servicetilbud, vi har, og de nye initiativer vi håber, der kommer, sagde Kaj Erik Mortensen i beretningen.

Oprindeligt var mødet planlagt til den 12. marts, men på grund af corona blev det udsat.