Arkivfoto: Klaus Holsting

Byforening: For lidt fremdrift med at løse trafikkaos i Svaneke

Efter en sommer hvor Svaneke endnu en gang var fyldt med kaotisk parkerede biler og stor trafikgennemstrømning, blev det trafikale trafikkaos også drøftet på byforeningen Svanekes Venners generalforsamling onsdag aften.

BYUDVIKLING

Efter en sommer hvor Svaneke endnu en gang var fyldt med kaotisk parkerede biler og stor trafikgennemstrømning, blev det trafikale trafikkaos også drøftet på byforeningen Svanekes Venners generalforsamling onsdag aften.

– Folk undrer sig over, at der ikke er mere fremdrift i at finde løsninger på problemerne. Mest konkret har vi fået opfyldt et ønske om asfaltering af et stykke af Gruset, så turistbusserne får bedre parkeringsforhold, siger Henrik Søby, formand for byforeningen.

En arbejdsgruppe med byforeningen selv, Svaneke Handelsstandsforening, Fællesrådet samt kommunen har i længere tid arbejdet med trafikproblemerne, men foreløbig har det ikke givet synlige resultater udover asfalt på Gruset.

Ud over den lidt langsomme kommunale sagsbehandling består problemerne også i, at de oplagte løsninger ikke ligger lige for – og desuden kan der være modstridende interesser mellem det praktiske og det æstetiske.

– For det første er det kompliceret. Løsningsmulighederne ligger ikke lige for. Svaneke har ikke en omfartsvej, og det er svært at finde arealer, som kan bruges til p-pladser i udkanten af byen. Dertil kommer, at det er kommunen, der formelt set indkalder og afvikler møderne, og der går lang tid mellem møderne, derfor trækker det ud, siger Henrik Søby, der er enig i, at der er for lidt fremdrift.

– Vi er nødt til at tage diskussionen. Vi er nok gået lidt rundt om det, fordi vi ville prøve at finde enighed, men det er svært, fordi vi dels ikke har kunnet finde fælles fodslag, dels fordi kommunen er sendrægtige. Men vi håber, at kommunen indkaldet et møde her i efteråret, så vi kan komme videre.

Byforeningens formand mener at blandt andet mere skiltning kunne være med til at lede noget af trafikken fra nord- til sydbornholm ad Ibskervej istedet for ned gennem Svaneke.

På generalforsamlingen slog formanden fast, at der bliver arbejdet på løsninger.

– Vi har virkeligt overvejet og behandlet mange forslag – og jeg har i hvert fald modtaget mange tilkendegivelser. Ikke for at lyde bedrevidende, men vi har faktisk tænkt alle scenarier igennem. Nu håber vi på en fornyet indsats her i efteråret, hvor der kommer mere fremdrift.