– Det er brandærgerligt, når der faktisk er råderum til at fastsætte kvoterne højere, uden at det går ud over fiskebestandene, siger en skuffet formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen. Foto: Stenberg

‘Nyt kvoteforslag er en vejsidebombe under dansk fiskeri’

FISKERI

Et nyt kvoteforslag for Østersøen sætter dansk fiskeri under yderligere pres, mener Danmarks Fiskeriforening.

Det er konklusionen, efter at EU-Kommissionen har fremlagt kvoteforslag for fiskeriet i Østersøen 2021. Forslaget nedsætter kvoterne for flere af de vigtigste arter.

Det skaber stor frustration i fiskerierhvervet, der opfordrer EU’s fiskeriministre til at lytte til biologerne fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), som peger på, at der er mulighed for større kvoter, uden at der bliver gået på kompromis med beskyttelsen af bestandene.

– Desværre kan jeg ikke påstå, at jeg er overrasket over, at EU-Kommissionen igen har valgt en tilgang, der gør det svært at være fisker. Det er brandærgerligt, når der faktisk er råderum til at fastsætte kvoterne højere, uden at det går ud over fiskebestandene. Den tilgang gør det svært at fastholde fiskeriet. Især når det er ved at udvikle sig til en årlig begivenhed. Derfor er det afgørende, at EU’s fiskeriministre kæmper for erhvervsfiskeriet i de kommende kvoteforhandlinger, lyder det fra en skuffet formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen i en pressemeddelelse fra fiskeriforeningen.

Især kvoterne for på sild og torsk er reduceret. Da der er tale om to særdeles vigtige fiskerier, vækker den beslutning ærgelse hos Danmarks Fiskeriforening.

– Det kommer uundgåeligt til at koste arbejdspladser. Både i fiskeriet og i følgeerhvervene. Det kan få store konsekvenser for de små havnesamfund som på Bornholm, hvor fiskeriet er med til at holde gang i havnene. Det håber vi, at den danske fiskeriminister, Mogens Jensen, er opmærksom på, når han rejser til Bruxelles for at forhandle fiskekvoterne på plads, siger Svend-Erik Andersen.

Mest voldsom er nedsættelsen af torskekvoten i den østlige østersø, men også torske- og sildekvoten i den vestlige østersø sættes voldsomt ned. Brisling og rødspætte er uændret fra 2020 til 2021, mens laksekvoten er sat op.

Udover faldende kvoter indeholder kvoteforslaget også regler, der gør tilværelsen besværlig for danske fiskere, mener fiskeriforeningen. Det gælder eksempelvis lukkeperioder i den vestlige østersø, der besværliggør fiskeriet efter torsk til trods for, at der ikke er evidens for, at lukkeperioder har en positiv effekt på torskebestanden. Det er til stor frustration for fiskerierhvervet.

– Gang på gang oplever vi, at der trækkes bøvlede regler ned over fiskeriet på baggrund af mavefornemmelse og forsimplinger. Det dur simpelthen ikke. Der er brug for en bedre dialog mellem politikere, forskningsinstitutioner og fiskeriet sådan, at vi i fællesskab kan finde effektive måder at beskytte, udnytte og forvalte fiskebestandene på. Erhvervsfiskeriets fremtid afhænger af, at bestandene udvikler sig positivt. Derfor bør vi altså kunne samarbejde mere og bedre, lyder opfordringen fra Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening PO og formand for Østersø-udvalget.

Det er forventningen, at fiskerimulighederne i Østersøen for 2021 falder på plads den 20. oktober, hvor der sædvanligvis nås enighed i ministerrådet i EU.