Det vakte opsigt, da regionskommunen begyndte at grave i et område, hvor den ønsker at etablere et nyt boligområde og samtidig er ved at undersøge, om der lever fredede markfirben. Foto: Berit Hvassum

Gravearbejde standset i omstridt område

Undersøgelser af forekomsten af fredede dyr i et område i Rønne Syd skal afgøre, om regionskommunen som planlagt kan udvikle det til et nyt boligområde med blandet byggeri. Det har kommunalbestyrelsen besluttet, og de undersøgelser er endnu ikke færdige. Derfor kom det meget bag på beboere i området, at folk fra kommunen i denne uge begyndte at grave, og en af dem skyndte sig ud for at få standset arbejdet.

NATUR

Undersøgelser af forekomsten af fredede dyr i et område i Rønne Syd skal afgøre, om regionskommunen som planlagt kan udvikle det til et nyt boligområde med blandet byggeri. Det har kommunalbestyrelsen besluttet, og de undersøgelser er endnu ikke færdige. Derfor kom det meget bag på beboere i området, at folk fra kommunen i denne uge begyndte at grave, og en af dem skyndte sig ud for at få standset arbejdet.

– Vi har stoppet en rendegraver, som var ved at grave en grøft op. De var ved at ødelægge området, fortæller Lena Mohr Andersen i telefonen.

Hun har både skrevet læserbreve og høringssvar for at gøre opmærksom på, at der lever fredede markfirben i området. Fredningen betyder, at firbenene ikke må samles ind eller slås ihjel. De må heller ikke forstyrres med vilje, og deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Derfor mener Lena Mohr Andersen, at kommunens gravearbejde er i strid med reglerne.

– Det er i det område, markfirbenene er. Gravearbejdet blev stoppet lige ved et brombærkrat, hvor firbenene godt kan lide at gemme sig. Katte er nemlig ret glade for markfirben, siger Lena Mohr Andersen.

Uheldige sammenfald

I regionskommunen kalder landskabsforvalter Morten Bach Jørgensen det et meget uheldigt sammenfald, at gravearbejdet blev sat i gang, mens der foregår en undersøgelse af tilstedeværelsen af markfirben i området. Han slår samtidig fast, at arbejdet intet har med det mulige boligområde at gøre.

– Det var eftersøgning af nogle drænrør, der skulle ligge oppe ved Valmueløkken i kanten af Rønne Syd op mod Marthas Minde-skoven. Det er meget uheldige sammenfald af hele sagen om, hvad der skal ske med Rønne Syd og så den her sag med dræn, der er nogle år gammel, og hvor vi løbende får henvendelser om, at der er problemer med, at husene i området har vand i kælderen, og at vandet simpelthen ikke kan komme væk derfra, siger han.

Morten Bach Jørgensen kender godt til undersøgelsen af forekomsten af de fredede dyr, men han havde ikke krydsrelateret de to hændelser og havde derfor ikke overvejet at det, at søge efter drænene, skulle have nogen betydning for markfirbenene

– Jeg tænke ikke, at det at lede efter dræn skulle påvirke markfirbenet, siger han og tilføjer, at i så fald var arbejdet ikke blevet sat i gang.

Dårligt tidspunkt

Som kommunal landskabsforvalter har Morten Bach Jørgensen ansvaret for regionskommunens grønne områder, og han siger selv, at det var et lidt dårligt tidspunkt at gennemføre gravearbejdet.

– Det med vand i kælderen er fuldstændig uafhængigt af udstykningssagen og har intet med den proces at at gøre, men som borger kan man godt komme til at tænke, at de to ting hænger sammen, at nu går de ud og gør et eller andet fra kommunens side for at genere markfirbenet, eller hvad ved jeg. Men det var bestemt ikke tanken, siger han.

Baggrunden for gravearbejdet var, at kommunen skal analysere, hvad der er af dræn, om det fungerer, og hvor vandet løber hen, således at man kan træffe nogle beslutninger i fremtiden, forklarer han.

 

 

Formand Anna Sofie Poulsen fra Danmarks Naturfredningsforening Bornholm har besøgt det område i Rønne Syd, hvor regionskommunen har udført gravearbejde, selvom den selv er i gang med at undersøge, om der bor markfirben. Foto: Berit Hvassum

DN Bornholm accepterer regionskommunens forklaring: Det er svært at passe på beskyttet natur

Danmarks Naturfredningsforening Bornholm har gjort regionskommunen opmærksom på, at der er værdifuld natur i et område i Rønne Syd, som kommunen gerne vil udlægge til boligbyggeri. Konkret drejer det sig om fredede markfirben, og for tiden foregår der undersøgelser i området, for at finde ud af, om de beskyttede krybdyr lever der. Derfor var det opsigtsvækkende, at kommunen pludselig udførte gravearbejde ved en grøft i området.

I naturfredningsforeningen opfatter formand Anna Sofie Poulsen det som resultatet af manglende kommunikation, ikke andet.

– Det viser bare, hvor svært det kan være at passe på det, der skal passes på, siger hun.

Anna Sofie Poulsen var selv ude i området for at kigge nærmere på gravearbejdet, som blev standset af en beboer. Der mødte hun en husejer, som forklarede, hvordan de tidligt i marts oplevede, at der var vand på deres grund.

– Så havde de rettet henvendelse til kommunen og bedt den om at kigge drænene efter. Jeg har så forstået, at det er det, der sker nu. Det er manglende kommunikation og koordinering, siger DN Bornholms formand.

Hun glæder sig over, at der var en anden nabo hjemme, som har været engageret i arbejdet med at registrere firbenene, og som henvendte sig til de folk, der var i gang med at grave, så de holdt op igen.

– Man kan sige, at det var held i uheld, at der var en hjemme.

Uden at være biolog eller ekspert på anden måde, har Anna Sofie Poulsen forstået det sådan, at gravearbejdet blev stoppet, før det blev alvorligt for markfirbenene.

– Så der er ikke nogen skade sket, men det dur ikke at grave på den måde i det område. Hvordan man så skal gøre det, det ved jeg ikke, men det må man finde ud af, siger hun.