Bornholms Havbrug har gennemført to pilotforsøg med fiskeopdræt på havet, men har ikke fået en permanent tilladelse og har derfor ligget stille siden 2015. Arkivfoto: Elisabeth Krogh

Nyt underskud hos Bornholms Havbrug – hele selskabets kapital er tabt

AKVAKULTUR

Bornholms Havbrug kommer ud med endnu et underskud i selskabet.

Regnskabet for 2019 viser et underskud på 125.464 kroner. Sidste år var underskuddet på 187.000 kroner. Samtidig er egenkapitalen nu i minus med 1.575.020 kroner.

Bornholms Havbrugs bestyrelse og ledelse tror dog ifølge selskabets regnskab stadig på muligheden af havbrug øst for Bornholm og forventer ifølge regnskabet, at egenkapitalen kan genetableres, “når den endelige miljøgodkendelse for havbrug øst for Nexø er opnået”, skriver ledelsen i sin beretning.

Investeringer i opdrætsanlæg, arbejdsbåde, bygninger og forarbejdningsanlæg på Nexø Havn afventer den endelige miljøgodkendelse af havbruget, fremgår det også.

Det noteres dog også i regnskabet at der er usikkerhed om fortsat drift.

Hele selskabets kapital er tabt. Selskabets aktionærkreds har ifølge regnskabet tilkendegivet, at kapitalen vil blive reetableret i forbindelse med, at selskabet modtager de fornødne miljøgodkendelser.

Selskabets aktionærkreds har besluttet at stille lånekapital til rådighed til indfrielse af alle eksterne kreditorer, herunder kassekreditten.

Årsregnskabet for 2019 er aflagt under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Japansk medejer

Anpartshaverne i Bornholms Havbrug er landmand Thor Gunnar Kofoed, koncernen Ocean Prawns A/S, Bornholms Brand A.M.B.A. og KHH Holding, som er ejet af Klaus Hjorth Hansen, samt akvakulturvirksomheden Musholm A/S.

Samme er medlemmer af bestyrelsen på nær Bornholms Brand.

Reelt er det den japanske virksomhed Okamura Foods, som ejer en stor del af havbrugsselskabet.

Musholm A/ S, som ejer en stor del af Bornholms Havbrug, har siden den 1. juli 2019 været ejet 100 procent af det japanske holdingselskab Okamura Foods. Okamura Foods Co. Ltd er en japansk akvakultur-, fiske- og handelsvirksomhed og ejer i Danmark blandt andet akvakulturvirksomheden Musholm A/S på Vestsjælland.

Derigennem ejer den japanske virksomhed omkring 40 procent af Bornholms Havbrug A/S. Den reelle ejer er Koichi Okamura, som har næsten 40 procent af stemmerettighederne.

Bornholms Havbrug A/S har siden 2014 forsøgt at få tilladelse til at etablere havbrug ud for Bornholm.

Så sent som i juni i år oplyste direktør Niels Ebbe Dalsgaard til Bornholms Tidende, at Bornholms Havbrug A/S fortsat arbejder på at etablere havbrug ved Bornholm, selvom miljøminister Lea Wermelin sidste år satte stop for flere og større havbrug i Danmark og ønsker strammere og mere ensartede regler for tilsyn med havbrug og kravene til dokumentation.

Niels Dalsgaard overtog i februar 2019 direktørposten i Bornholms Havbrug efter Thor Gunnar Kofoed.

Han er samtidig direktør i havbrugsvirksomheden Musholm A/ S på Vestsjælland og formand for brancheforeningen Dansk Akvakultur.

Bornholms Havbrug har fået udarbejdet en vvm-redegørelse, men havbruget har ikke fået en permanent miljøgodkendelse og har derfor ligget stille siden 2015.

Investorerne bag Bornholms Havbrug mener, at der er store perspektiver i havbrug, som man mener kan blive et helt nyt erhverv på Bornholm og genskabe fiskeindustrien på ny med nye arbejdspladser i driften og i følgeerhverv såsom slagteri, forarbejdning og yngelopdræt til havbruget.