Rønne Havn. Arkivfoto: Berit Hvassum

Danske Færger anker: Sender tabt sag mod Rønne Havn til Østre Landsret

I RETTEN

Fredag den 14. august blev en retssag mellem Rønne Havn A/S og Danske Færger A/S afgjort til Rønne Havns fordel ved byretten i Rønne.

Tvisten omhandlede det økonomiske opgør, efter at Danske Færger overgav sejladsen til Molslinjen den 1. september 2018. De to parter – Rønne Havn og Danske Færger – var uenige om, hvilke forpligtelser Danske Færger havde ved ophøret af kontrakten i forhold til blandt andet genetablering af anlæg i havnen. Rettens konklusion blev, at Rønne Havn fik medhold i sin fortolkning af de indgåede aftaler, og ifølge en pressemeddelelse fra havnen lød sagens samlede domsbeløb på mere end 50 millioner kroner.

Nu oplyser Danske Færgers advokat, Erik Kjær-Hansen, til Bornholms Tidende, at rederiet sender sagen videre til Østre Landsret.

– Det er blevet besluttet at anke dommen fra Retten på Bornholm, siger han.

– Og det har vi også gjort nu.

Kan du sige, hvilke forhåbninger Danske Færger knytter til ankesagen?

– Det samme, som det har været hidtil. Danske Færger er ikke enige i de påstande, som havnen nedlagde, siger Erik Kjær-Hansen.

Er det rigtigt forstået, at Danske Færger er enige i, at rederiet skal betale noget af reetableringen i havnen, men at det mener, beløbet er for højt?

– Ja, det kan man sige. En del af kravet er man enige i, men en anden – en større del – er man ikke enig i, siger Erik Kjær-Hansen.

– Og det er derfor, man har valgt at anke. Men jeg kan ikke sige så meget mere uden at have afstemt det med klienten.

Ved du, hvornår sagen kan starte i Østre Landsret?

– Nu er ankestævningen lige indgivet for et par uger siden, så sagen er ikke nået særlig langt i landsretten. Men typisk tager sådan en sag et-to år fra start til slut. Det kan selvfølgelig variere, men det tager gerne den tid, siger Erik Kjær-Hansen.

I en kommentar fra Rønne Havn til ankesagen udtaler direktør Thomas Bendtsen blandt andet i en pressemeddelelse:

– Sådan som det danske retssystem er indrettet, har en modpart mulighed for at anke, hvis modparten ikke er tilfreds med en domfældelse. Vi fortsætter arbejdet i retssystemet, da vi fortsat mener, at vi har en stærk sag. Vi har fra starten været af den opfattelse, at vores krav over for Danske Færger A/S i forbindelse med ophøret af besejlingen af Bornholm var berettigede, hvorfor vi valgte at gå rettens vej, da vi ikke kunne opnå et forlig med Danske Færger A/S.

– Kravene vedrører restfinansieringen af de anlæg, som Danske Færger A/S har fået etableret og benyttet. Kravene omhandler også de tilhørende reetableringsforpligtelser, oplyser Thomas Bendtsen videre.

Sagen kort

Retten på Bornholm har tidligere til Bornholms Tidende oplyst, at sagsværdien i tvisten mellem Rønne Havn og Danske Færger er anslået til 45 millioner kroner.

Samt at: “Sagen drejer sig om, hvorvidt Danske Færger er forpligtet til dels at betale restgælden på tre mellem parterne indgåede finansierings-og brugsaftaler, dels at foretage reetablering af anlæg omfattet af aftalerne og en i 1999 mellem parterne tilsvarende indgået (og bortset fra reetableringsforpligtelsen i øvrigt opfyldt og indfriet) finansierings- og brugsaftale”.