Søren Nielsen. Foto: Jacob Jepsen

‘Jeg glæder mig til at kunne lægge telefonen helt fra mig’

DAGENS NAVN: Søren Nielsen er elektriker fra Lobbæk og går på pension efter 31 års arbejde med fjernvarme.

DAGENS NAVN: Søren Nielsen er elektriker fra Lobbæk og går på pension efter 31 års arbejde med fjernvarme.

Hvordan gik det til, at du kom til at arbejde med fjernvarme?

– Jeg var i 1986, da jeg arbejdede som elektriker, med til at bygge Klemensker Halmvarmeværk, som blev opført året efter værket i Lobbæk. Det vakte interessen, og i 1989 startede jeg som driftsleder på det nye Nexø Halmvarmeværk. På et tidspunkt blev vi overført til Bornholms Forsyning, som senere fusionerede med Østkraft til Bornholms Energi og Forsyning, hvor jeg er i den afdeling, der hedder Bornholms Varme.

Hvad var det, der vakte din interesse for området?

– Det er teknikken og maskinanlæggene, der har min store interesse. Det har udviklet sig siden, og jeg har været med på projektsiden til at bygge de seneste varmeværker på Bornholm. Det har været spændende opgaver at være med til, blandt andet at bygge det nye værk i Hasle og den nye halmlinje i Nexø.

– Der er sket meget i den branche. Folk tror bare, at vi fyrer noget halm af. Men der er kommet meget skrappere krav, på blandt andet miljøområdet, hvilket er helt fint. Vi udnytter halmen væsentligt bedre i dag, for eksempel nede på det nye værk i Nexø.

Kan du illustrere hvordan?

– I gamle dage havde vi røgtemperaturer ude i skorstenen på 120-130 grader. Når vi kører optimalt i dag, kommer røgtemperaturen op på 28 grader. Der er både røgvasker og varmepumpe koblet på, så vi henter energien ud af det hele.

Hvad er dine opgaver som afdelingsleder?

– Jeg har det overordnede ansvar for varmeværkerne. Det vil sige fire værker, der er i drift, plus de to, vi har i reserve, og 17 pumpestationer, vi har fordelt ud over ledningsnettet. Vi har i dag omkring 6.500 varmekunder i Beof-regi, og vi er 10 medarbejdere til at klare opgaverne.

Hvorfor vælger du at stoppe nu?

– Jeg er blevet folkepensionist. Jeg har også nok at se til med hus, to børn og fem børnebørn. Og Mette har fire børnebørn, så der er nogle gange liv og glade dage her i huset. Jeg skal nok få tiden til at gå. Jeg glæder mig til at kunne lægge telefonen, efter at jeg har været vant til at have den på mig 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, 365 dage om året. Man har altid skullet kunne få fat i mig. Hvis der opstår problemer på værkerne, skal de løses her og nu. Vi er i drift hele tiden og kan ikke stoppe op og sige, at det klarer vi på mandag.

Har der været meget af den slags?

– Nej, det har der ikke. Helt tilbage, da jeg startede i 1989 i Nexø, var vi grønne allesammen, så der var lidt at kigge på. Men det lærer man også en masse af, og vi har altid kunnet holde varme i rørene. Vi har selvfølgelig haft lukket ned, når vi har lavet reparationer, og når nye kunder skulle kobles på. Men vi har aldrig haft lukket ned, fordi værket ikke virkede.

Hvad laver du i din fritid?

– Det handler meget om hus og have. Om vinteren er det drenge +40 gymnastik, hvor vi er 16-20 gamle gutter, der går til motionsgymnastik i Nyvest. Der skal meget til for at melde afbud, for man risikerer at blive frygtelig mobbet bagefter.

 

 

Søren Nielsen

66 år.

Har 31. august sidste arbejdsdag i Bornholms Energi og Forsyning.

Bor sammen med Mette i Lobbæk.