Jens Christoffersson og den øvrige bestyrelse samt museumslederen har haft nok at se til med hensyn til driften af Bornholms Forsvarsmuseum. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Forsvarsmuseet håber at indhente det tabte

ATTRAKTION

Bornholms Forsvarsmuseum kom som mange andre på grund af covid-19 sent i gang med sæsonen. Men med rimelige besøgstal hen over sommeren, håber man at kunne indhente det tabte.

Det oplyser Jens Christoffersson, formand for foreningen Kastellets Venner Bornholm (KVB), som netop har holdt generalforsamling på Almegårds Kaserne. KVB er foreningen bag museet i Rønnes gamle kastel (Rønne Arsenal). Forsvarsmuseet har i år rundet 40 år.

Museet havde sidste år en god sæson med 4.752 gæster, oplyste museumsleder Klaus Linnert i sin beretning. Det var en lille fremgang i forhold til 2018, hvor man havde 4.570 gæster.

Fremgangen var på trods af, hvad museumslederen betegnede som en katastrofal juni i 2019:

“Aldrig havde der været så mange turister på Bornholm, og aldrig havde museer og samlinger haft så få gæster! Så årets resultat ser jeg som særdeles tilfredsstillende på alle måder”.

Klaus Linnert fortalte, at den store udfordring på museet i 2019 havde været at fjerne hele udstillingen af håndvåben, da våbenloven gør det umuligt for museet at have disse våben udstillet. Her havde museet fået hjælp til arbejdet fra Almegårds Kaserne.

Jens P. Christoffersson fortalte, at det i det hele taget havde været et travlt år med udfordringer både i støtteforeningen og på museet. Der var blandt andet skiftet både formand og kasserer undervejs og holdt ekstraordinær generalforsamling.

Der blev i øvrigt holdt endnu en ekstraordinær generalforsamling i torsdags, da 10 bestyrelsesmedlemmer stillede mistillidsvotum til et bestyrelsesmedlem med kravet om, at bestyrelsesmedlemmet med øjeblikkelig virkning forlader bestyrelsen. Det berørte medlem valgte at trække sig selv, oplyser formanden.

Nye i bestyrelsen

Der skete nogle udskiftninger i bestyrelsen, idet Jakob Seerup er ny repræsentant for Bornholms Museumsforening, og Bjarne Hansen afløser Henrik Frost Rasmussen.

Jens Chr. Skaarup og Henrik Vensild modtog genvalg. Torben H. Petersen er udpeget af Bornholms kommandant og Poul Figa er bestyrelsesmedlem fra veteranforeningen.

 

 

151

Økonomien i Kastellets Venner Bornholm har i de seneste år været udfordret på grund af et faldende medlemstal, men på det seneste har man kunnet glæde sig over ny tilgang.

Foreningen har nu 151 registrerede personer/virksomheder som medlemmer. Det personlige kontingent koster 150 kroner, mens virksomheder betaler 600 kroner årligt.