– Det hele er meget opstartsagtigt, men der skal ske noget, og alle er velkomne til at være med, siger initiativtagerne til Kulturklubben i Nexø. Bagerst Magda Kielkowska og Sarah Oakman samt Michael Gaunt og Emilie Munch. Foto: Jens-Erik Larsen

Kulturklub i Nexø vil skabe en mere levende by

KULTUR

Der mangler aktiviteter i Nexø på det kulturelle område, mener en gruppe af yngre nexøboer.

Det gør de nu noget ved og har oprettet gruppen Kulturklubben i Nexø.

Initiativtagerne er Magda Kielkowska Rømer fra madstedet Fikumiku, keramiker Sarah Oakman, Emilie Munch, faglig leder i Nexøhuset samt Michael Gaunt, musikjournalist. Alle er bornholmere eller tilbageflyttede bornholmere på nær Michael Gaunt, som er ”ført” til øen som ægtefælle til Emilie Munch, der efter 18 år for nylig er flyttet tilbage til Bornholm.

De fire initiativtagere oprettede i begyndelsen af juli Facebookgruppen Kulturklubben i Nexø.

– Så det er stadig ret nyt, siger Magda Kielkowska.

Hun er en af de nye iværksættere i Nexø og driver madstedet Fikumiku på Nexø Havn.

– Vi har savnet, at der sker noget i Nexø for vores målgruppe – det vil sige voksne, som ikke er 65 plus.

For gruppen er det også bevidst, at man ikke har stiftet en forening.

– Vi har valgt ikke at stifte det som en forening, hvor der skal holdes generalforsamlinger, laves vedtægter, medlemsskaber og alt muligt andet, men at vi i stedet på frivillig basis vil skabe arrangementer. Vi har samlet en gruppe mennesker og håber på at kunne arrangere noget en gang om måneden, fortæller Magda Kielkowska Rømer.

Kulturklubben går i første omgang efter at stå for mindre arrangementer.

– Vi vil ikke gøre det for stort og vil have en løbende planlægning, men på længere sigt måske skalere op. Vi gør, hvad vi har lyst til, og ser, hvor det bærer hen, siger Emilie Munch.

Kulturklubben er stadig i opstartsfasen. Ideen er, at deltagerne selv byder ind og hjælper hinanden med at stable arrangementer på benene, så der bliver kort fra tanke til handling.

Lopper med DJ

De første arrangementer er planlagt.

Et loppemarked med DJ og mad den 5. september. En dagligstuekoncert og en fællesspisning med efterfølgende film, sidstnævnte er dog stort set overtegnet.

– Loppemarkedet er inspireret af de københavnske loppemarkeder, hvor det også handler meget om at have en hyggelig dag. Det foregår ved Fikumiku, og der kan købes mad og drikke, og Michael vil være DJ, fortæller Sarah Oakman, der er initiativtager til loppemarkedet.

 

Vi har nogle venner, som spurgte,
hvorfor vi ikke havde valgt Svaneke?
Men vi har valgt Nexø, fordi byen er totalt upcoming,
og så er det en god hverdagsby,
hvor der er det, du skal bruge

 

I første omgang mødtes Kulturklubben uformelt, men oprettede i juli så Facebookgruppen, der allerede har 168 medlemmer.

– Det viser, at der er en interesse, siger Michael Gaunt, der ikke underkender, at der er kulturarrangementer i Nexø i forvejen.

– Der har været gang i Nexø i nogle år, blandt andet med Rising-festivalen, med kulturforeningen Silo2 og teatret Scene2, men det ser ud som om, man har satset meget på større enkeltstående arrangementer, hvor man har forsøgt at samle hele byen. Vores initiativ er ikke en konkurrence til det, der allerede er, men et supplement, forklarer Michael Gaunt.

– Vi prøver ikke at tage noget fra andre, men at understøtte med den energi og de kræfter, som vi har, siger Emilie Munch, og Magda Kielkowska understreger, at Kulturklubben meget gerne vil arbejde sammen med andre.

En sammensat by

– Nexø er meget divers. Der er mange forskellige grupper af mennesker, og det er på den måde en sammensat by, mener initiativtagerne til Kulturklubben. Også derfor ser de det som en fordel at være en løst organiseret gruppering.

– Gruppen er åbne for alle. Vi opfordrer til, at folk byder ind med, hvad de savner og selv kan byde ind med, siger Emilie Munch.

– Ja, nogle kunne for eksempel arrangere Nexø Skills med dygtige håndværkere, foreslår Magda Kielkowska.

– Nexø er bygget af folk med sindssyg høj arbejdsmoral. Mange har succes med deres produkter, og mange af dem er også interesserede i en mere levende by, som på den måde kan understøtte deres brand, mener hun.

– Vi har savnet, at der sker noget i Nexø for vores målgruppe – det vil sige voksne, som ikke er 65 plus, fortæller initiativtagerne til Kulturklubben. Foto: Jens-Erik Larsen

Upcoming Nexø trækker

Flere yngre mennesker og børnefamilier bosætter sig i Nexø, oplever gruppen, og det er helt bevidst, at de selv er flyttet dertil, siger Emilie Munch.

– Vi har nogle venner, som spurgte, hvorfor vi ikke havde valgt Svaneke? Men vi har valgt Nexø, fordi byen er totalt upcoming, og så en det en god hverdagsby, hvor der er det, du skal bruge. Det er ikke mere en fiskerby, som tabte. Det er blevet mere attraktivt at bo her, siger Emilie Munch.

De mener også, at der har hersket en pessimisme i Nexø, som er på retur eller i hvert fald bliver modgået af nye generationer.

Michael Gaunt mener også, at det er godt, at der kommer nye til byen.

Uudnyttet potentiale

– Det har været et sejt træk for Nexø, og der skal nye øjne til. For mig har Nexø et uudnyttet potentiale. Der er håb i Nexø. Det er stadig lidt det vilde østen og mere spændende end mere etablerede byer, siger han, der som musikjournalist for blandt andet Berlingske og P3 har mange kontakter, han kan trække på i forhold til at få noget til at ske i Nexø.

– Jeg har gået til tusindvis af koncerter. Jeg håber, at kunne trække på mit netværk og trække musik til Nexø. At vi måske kan arrangere små koncerter i Nexø med bands, som alligevel er på øen for at give koncerter andre steder.

Hvorfor er det lige nu, at I finder sammen og prøver at skabe mere liv i byen?

– Jeg tror, det er fordi, vi bliver flere og flere i vores aldersgruppe. Mange af os er nogle udfarende typer, som er kommet tilbage, siger Magda Kielskowska. Hun tilføjer, at de nye initiativer jo ikke kun behøver at være for nexøboerne. Det handler om i det hele taget at gøre Nexø til en mere spændende by.

– Det kunne være dejligt, at folk ville køre herned for at få en oplevelse, ligesom vi selv kører til for eksempel Rønne eller Allinge for at opleve musik og kultur.

Hjemmekoncerter

Michael Gaunt håber på at kunne arrangere hjemmekoncerter, og den første er stort set linet op med et band, der skal give koncert et andet sted på øen, som han har fået aftale med om en koncert i sin egen stue i den tidligere pinsekirke i Bredgade i Nexø.

Koncerten bliver filmet og lagt på YouTube.

På længere sigt håber han, at der kan være 30-40 deltagere til koncerterne.

– Men lige nu, hvor der er corona, afprøver vi det med kun ti. Vi starter i det små og bygger det op. Bliver det en succes, kan vi senere måske prøve med koncerter et større sted.

 

 

Kulturklubben i Nexø

Facebookgruppen Kulturklubben i Nexø blev oprettet 3. juli og har pt. 168 medlemmer.

Gruppen beskriver sit formål som at få sat gang i flere fælles kulturelle arrangementer i Nexø. Ikke bare i sommermånederne, men hele året rundt og opfordrer folk til at skrive, hvis de har en idé til et arrangement, noget de savner eller mangler folk, der kan hjælpe med at realisere et projekt på den ene eller anden måde.

Drømmen er, at der fra efteråret og henover vinteren opstår minimum et arrangement om måneden.