Arkivfoto.

Bornholms Politi opklarer færre indbrud

Først en god nyhed og så en knap så god nyhed.

Den gode nyhed er, at antallet af anmeldte indbrud falder hurtigere på Bornholm end i resten af landet.

Den knap så gode nyhed er, at tallene også viser, at politiet tilsyneladende har fået sværere ved at opklare de indbrud, der anmeldes.

Kriminalstatistik

Først en god nyhed og så en knap så god nyhed.

Den gode nyhed er, at antallet af anmeldte indbrud falder hurtigere på Bornholm end i resten af landet.

Det viser friske tal fra Danmarks Statistik, der er indsamlet på basis af indberetninger fra Rigspolitiet.

Af dem fremgår det, at antallet af indbrud på Bornholm de seneste 10 år er faldet drastisk.

Hvor der i 2010 blev anmeldt 178 indbrud på Bornholm, så blev der i 2019 kun anmeldt 57 indbrud. Det vil sige, at antallet af bornholmske indbrud er faldet til under en tredjedel af, hvad det var i 2010, og det er et langt større fald end på landsplan. Her er antallet af indbrud i samme periode nemlig kun faldet til det halve.

Grafik: Christina Skovmose

Færre sigtelser

Den knap så gode nyhed er, at tallene også viser, at politiet tilsyneladende har fået sværere ved at opklare de indbrud, der anmeldes. Antallet af sigtelser for indbrud på Bornholm er nemlig faldet med 25 procent.

Hvor de 178 indbrud, der blev begået i 2010, førte til 58 sigtelser, så rejste Bornholms Politi kun 14 sigtelser for de 57 indbrud, der blev anmeldt i 2019.

Til sammenligning er andelen af rejste sigtelser for indbrud på landsplan steget en lille smule i forhold til 2010.

Ingen entydig forklaring

Hos Bornholms Politi er pressekoordinator Michael Schollert en smule forundret og kan ikke give nogen entydig forklaring på denne udvikling.

– Jeg kan ikke komme med en enkelt grund til, at det er sådan, men jeg kan pege på en række faktorer, som måske kan være en medvirkede årsag, siger han til Bornholms Tidende.

En af disse forklaringer er, at definitionen af hvad et indbrud er, er blevet ændret siden 2010. Hvor det tidligere krævedes, at en tyv var brudt gennem en dør, et vindue eller på anden måde havde brugt vold for at et tyveri blev klassificeret som et indbrud, så er der i dag langt flere typer af forbrydelser, der regnes som indbrud.

– Hvis en tyv eksempelvis går ind gennem en ulåst dør, så blev det tidligere klassificeret som tyveri. I dag er det et indbrud. En del af de typer af forbrydelser, som i dag klassificeres som indbrud, efterlader ikke ret mange tekniske spor, som vi kan efterforske. Derfor giver det færre sigtelser, forklarer Michael Schollert og medgiver i samme åndedrag, at det, hvis det var en del af forklaringen, burde være en landsdækkende tendens.

Årsagen til at det ikke er det, mener han, kan skyldes, at Bornholm er en lille politikreds med få betjente og kun en enkelt politistation.

– Det gør det nemmere at få ændringer af de administrative procedurer til at slå igennem, og det kan ses i vores tal, lyder hans forklaring.

Grafik: Christina Skovmose

Nye indbrudstyve

En anden medvirkende forklaring til det lavere antal sigtelser, mener Michael Schollert kan være, at politiet ikke i tilstrækkelig grad kender indbrudstyvene.

I en kommentar til en tilsvarende undersøgelse i 2012, udtalte daværende politikommissær ved Bornholms Politi: “Det hænger sammen med, at vi kender vores lus på gangen. Vi ved, hvem der laver den slags, og når vi er ude på gerningsstedsundersøgelser, kan vi ofte se, at det nok er den og den, vi skal have fat i.”

Det mener Michael Schollert ikke nødvendigvis er tilfældet mere.

– Selvfølgelig har vi en række gengangere, som vi kan kende på deres fremgangsmåde, men der er også kommet nye til og der er flere ovrefra, som begår indbrud. Dem kender vi ikke endnu. Derfor har vi ikke, sådan som Peter Jørgensen beskrev, at det var tilfældet tidligere, en klar formodning om, hvem, det er, vi skal have fat i. Vi skal måske først til at lære de nye indbrudstyve og deres metoder og præferencer at kende, giver Schollert som et andet bud på nedgangen i sigtelser.

Statistisk usikkerhed

En tredje faktor, der ifølge Michael Schollert også kan påvirke tallene er, hvor mange gerningspersoner der bliver sigtet for hvert indbrud.

– På Bornholm har vi ikke så mange indbrud, hvor der er flere gerningsmænd. Derfor udløser et indbrud ikke det samme antal sigtelser, som det måske er tilfældet i resten af landet, forklarer han, men pointerer samtidig, at det kun er hans fornemmelse.

En fjerde mulighed, som Schollert udpeger som en medvirkende faktor er, at der er så få indbrud på Bornholm, at selv små udsving i antallet af lovovertrædelser og sigtelser giver store udsving i statistikken.

– Der skal jo ikke mere end et par stykker til at flytte tallene med adskillige procent, lyder hans forklaring.

Alligevel medgiver han, at tallene når man ser på de seneste 10 år, viser en klar tendens, og det eneste som i den forbindelse ikke er til diskussion er, om Bornholms Politi rejser færre sigtelser for indbrud, men hvor mange færre sigtelser der bliver rejst.

Bornholm er stadig i toppen

Når det så er konstateret, så er Bornholms Politi stadig – ligesom det har været tilfældet de seneste 10 år – blandt landets bedste til at rejse sigtelser for indbrud. Kun i Jammerbugt og Læsø kommune er antallet af sigtelser i forhold til antallet af indbrud højere. I Jammerbugt ligger man med en andel på 24,7 procent, 0,1 procentpoint højere end Bornholm.

På Læsø sprænger man statistikken totalt, og underbygger Michael Schollerts forklaring om, at små ændringer giver store udsving i statistikken. Her har man i 2019 haft tre anmeldte indbrud, og har rejst sigtelse for to af dem. Det er en andel på 66,67 procent – mere end dobbelt så høj, som nummer to og tre.