Strandpark-projektet i Nexø kan nu komme igang, og dermed sandsynligvis også sætte gang i flere andre projekter i Nexø, mener byens to store foreninger. Foto: Per Frost

Så kan lavinen rulle: Glæde over budgetforlig med 10 millioner til strandpark i Nexø

–Det er fantastisk. Så tror jeg, at jeg tager et glas vin i aften og ønsker hele østlandet og Nexø tillykke, siger Kell Hansen fra foreningen Østlandet i Nexø.
–Det er rigtig, rigtig godt. Det må tænde en optimisme i Nexø og er startskuddet til en lavine af udvikling, så jeg er virkelig glad på Nexø’s og Bornholms vegne, siger Niels Plum, formand for Østtinget i Nexø.
Han mener også, at de ti millioner ikke bare er nok til at sætte gang i udviklingen af Nexø, men også har en psykologisk betydning.
– Det giver den optimisme, som vi virkelig havde brug for, mener formanden for Østtinget, som er en samlende organisation for østbornholms foreninger.

I en bred aftale med alle partier i kommunalbestyrelsen bag, har politikerne afsat 10 million kroner til at sætte gang i områdeudviklingen i Nexø med en strandpark.
Styregruppen for områdeudviklingen i Nexø gik tirsdag ud med den melding, at strandparken i Nexø er den snebold, der kan få en lavine af udvikling til at rulle i Nexø.
Samt at projektet har brug for 12,5 million kroner fra kommunen til projektet.
Argumenterne fra styregruppen og fra Nexø er, at kommer strandparken, så vil en lokal investor, K.E. Larsen, realisere et boligbyggeri på op til 70 boliger på byggegrunden bag strandparken, og at det også gør det mere attraktivt for projektet Nexø Mole at føre sit projekt ud i livet.
Nu kom pengene så på budgettet, og selvom politikerne ikke svingede sig helt op på de ønskede 12,5 million kroner mener Østlandet-formanden, at der nu kan arbejdes videre med strandparken.

– Det holder os stadig indenfor en rimelig grænse af, hvad vi kan fundraise, siger Kell Hansen, som sidder i styregruppen for områdefornyelsen.
Også Niels Plum, mener at det nu er realistisk at arbejde videre.
– For at komme helt i mål skal vi nu fundraise 6,5 million kroner i stedet for fire million kroner. Det giver en god bund at videre på, og jeg er fortrøstningsfuld for, at vi kan det og håber på velvilje fra de lokale fonde, siger Niels Plum.
Han mener også at de 10 million kroner har en bredere virkning.
– Det afføder også, at det vil kunne skubbe på det private projekt Nexø Mole, når de kan se, at kommunen er medspiller på udviklingen af Nexø.

Projekterne og sammenhængen:
Strandparken:
Strandparken i Nexø er del af den områdefornyelse, som er i gang i Nexø.
Områdefornyelsen af Nexø omfatter først og fremmest, at der nord for havnen i Nexø anlægges en stor strandpark med en 450 meter lang sandstrand, strandpromenade og mulighed for vandaktiviteter.
Økonomi-, erhvervs- og planudvalget godkendte i juni et opdateret byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i Nexø, hvor strandparken blev højt prioriteret.
En vigtig forudsætning for strandparken er, at der etableres en forkastning – undesøiske rev – i bugten for at muliggøre, at der kan anlægges strand med mere.

Byggeriet på Nordfiletgrunden:
Et privat projekt, hvor investor Knud Erik Larsen sammen med private investorer vil opføre en helt ny bydel i Nexø med op til 70 boliger på den såkaldte Nordfiletgrund – en 23.000 kvadratmeter grund opkaldt efter fabrikken Nordfilet, der tidligere lå her. Knud-Erik Larsen ejer grunden, som ligger lige bag den kyststrækning, kommunen vil udlægge til strandpark.
Knud-Erik Larsen skal afstå arealer til kommunen til strandpromenade, offentlig sti til stranden og p-pladser til strandparken. Omvendt har han signaleret, at kommer forkastningen ikke, så vil han ikke bygge i området.

Nexø Mole projektet:
Også et privat projekt.
DLG står sammen med ingeniørfirmaet MOE A/ S og PLH Arkitekter A/ S bag projektet “Nexø Mole”.
DLG ejer en række tomme erhvervsbygninger på Nexø Havn i området mellem Kystvej og Østre Kajgade, og vil ombygge disse til et rekreativt område med blandt andet hotel og markedshal. Kommunen har allerede sagt ja til at flytte bibliotek og borgerservice i Nexø hertil, hvis Nexø Mole projektet gennemføres.
Samtidig har havnen forpligtet sig til at anlægge en bro over havnebassinet for gående og cyklende.
Nexø Mole projektet er ikke direkte afhængig af, om kommunen anlægger en strandpark, eller om byggeriet på Nordfiletgrunden bliver realiseret. Men for investorer til Nexø Mole projektet, vil det gøre det langt mere attraktivt at investere i området, hvis de øvrige projekter realiseres.