Foto: Jacob Jepsen

Alle partier kommer med i forliget om kommunens budget

BUDGET

Alle partier kommer med i forliget om næste års bornholmske kommunebudget. Politikerne er enige, men sidder stadig i forhandlingslokalet.

– Vi er enige om en aftale, der omfatter alle partier, bekræfter flere medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Ældreplejen bliver ifølge Bornholms Tidendes oplysninger styrket med 6,5 millioner kroner næste år og i 2022, herefter med otte millioner i 2023. Tre millioner kroner ud af det beløb er sat af til at skaffe plejepersonalet mere tid til deres arbejde. Det gælder både i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Som ventet fortsætter indsatsen for at skaffe mere personale til ældreplejen ved fortsat at tilbyde voksenelevløn til nye elever over 25 år. Her bliver der sat penge af frem til 2024. En tredje indsats i ældreplejen er penge til praktikvejledning, så der bliver mere tid til nyt personale – og mere tid til ansatte, der har elever med sig på arbejde.

Kommunens børnehuse bliver styrket med tre millioner kroner til flere pædagoger og pædagogmedhjælpere, erfarer Bornholms Tidende. Til folkeskolerne kommer der næste år en ny måde fordele penge mellem skolerne på. For den enkelte skole vil den betyde, at en klasse har brug for lidt færre end de nuværende 22-23 elever for at hænge sammen økonomisk.

Forliget om budgettet er endnu ikke offentliggjort, og de 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen sidder stadig i forhandlingslokalet.

– Vi arbejder lige nu på de indsatsområder, som vi skal arbejde videre med. Det er ikke noget, som vi sætter penge af til nu, men noget som vi vil arbejde videre med, fortæller et medlem af kommunalbestyrelsen.