Sandgade 2 i Rønne. Foto: Berit Hvassum

Mindre hus solgt i Sandgade i Rønne

Huset i Sandgade 2 i Rønne er overtaget af Ole Bo Andersen for 775.000 kroner.

Sælger er Nicky Due Larsson, som selv fik papir på det 29. maj 2008. Salgsprisen hed dengang 750.000 kroner.

Med købet råder den nye ejer over et boligareal på 69 kvadratmeter. Det giver en vægtet kvadratmeterpris på 11.071 kroner.

Der er 23 kvadratmeter i tagetagen, hvoraf de 22 er udnyttet til beboelse.

Grunden, som ejendommen ligger på, er 91 kvadratmeter.

Huset er opført i 1877.

Aftalen blev indgået 16. juni, og overtagelsesdatoen er 1. september.

 

 

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af oplysninger fra den digitale tingbog, FinansDanmarks boligmarkedsstatistik og Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 

 

Åløsevej 18 i Østerlars.

Hus på Åløsevej i Østerlars har skiftet ejer

Finn Pedersen har erhvervet sig huset på Åløsevej 18 i Østerlars for 750.000 kroner.

Sælger er Bent Andersen, som selv købte det 11. august 2010. Dengang kostede det 450.000 kroner.

Med købet råder den nye ejer over et boligareal på 85 kvadratmeter. Dermed ender den vægtede kvadratmeterpris på 6.410 kroner.

Boligens tagetage udgør 50 kvadratmeter, hvoraf de 18 er udnyttet til beboelse. Under huset befinder der sig en kælder på 25 kvadratmeter.

Grunden udgør et areal på 2275 kvadratmeter.

Der er tale om et hus, der er bygget i 1957.

Handlen blev indgået 4. august, og nøglerne blev overdraget 15. august.

 

Almindingensvej 28 i Østermarie.

Hus på Almindingensvej har skiftet ejer

Huset på Almindingensvej 28 i Østermarie er købt af Martin Hjorth Nielsen for 315.000 kroner.

Sælger er Jens Anker Funk, som har haft ejendommen siden 2. marts 2004. Dengang kostede det 250.000 kroner.

Huset har et boligareal på 92 kvadratmeter. Det giver en vægtet kvadratmeterpris på 3.281 kroner.

Tagetagen er sammenlagt 36 kvadratmeter, hvoraf de 10 er udnyttet til beboelse.

Grunden, som ejendommen ligger på, er 398 kvadratmeter.

Huset blev bygget i 1934.

Handlen blev indgået 5. august, og overtagelsesdatoen var 15. august.