Hammershus 2020. Foto: Jens-Erik Larsen

Her lå et hotel med udsigt til Hammershus

Hotel Hammershus var navnet på det store hotel, som lå på Langebjergvej lige øst for Hammershus indtil sidst i 1960’erne, hvor staten opkøbte området og rev bygningerne ned. Nedrivningen og reetableringen stod på i 1967 og 1968 – og så var det smukke naturområde ved borgruinen ryddet for moderne bygninger. En del møbler og andet inventar havnede på Bornholms Museum, og Teknisk Samling har også med tiden erhvervet sig en del ting fra hotellets historie, blandt andet nogle originale papirer fra indkvartering af tyske og russiske soldater, spiritusflasker, luftfotos, brochurer, regninger, regnskabsbøger, postkort, matrikelkort og gæstebøger.

Hotel Hammershus var oprindelig en landbrugsejendom, ligesom for eksempel Hotel Helligdommen, og hotellet voksede i takt med turismens vækst på Bornholm. Blandt kendte gæster på hotellet kan nævnes digteren og maleren Holger Drachmann, som allerede indskrev sig i hotellets gæstebog i 1868 og tilmed tegnede gæstebogens titelblad. Holger Drachmann besøgte hotellet flere gange, blandt andet sammen med sin første hustru, den meget unge Wilhelmine Erichsen fra Erichsens Gård i Rønne. Det blev Drachmanns første store kærlighedseventyr – men det er jo en anden historie.

Hotel Hammershus 1967. Foto: Algot Lindau