Arbejdet med at sikre kysten ved Nebbe Odde er i fuld gang. Der er tale om reparation og forstærkning af kystsikring, som blev lavet i 2002. Foto: Jacob Jepsen

Grundejere fornyer kystsikring ved Nebbe Odde

Det er ikke idel lykke at bo i første parket. På plussiden er en uhindret udsigt over Østersøen, og på minussiden er de udgifter, der følger med, når vejr, vind og vand ikke møder nogen modstand, men frit kan slå løs på ens ejendom. Det ved alle, der bor lige ud til havet, deriblandt en række beboere ved Nebbe Odde i Rønne.

NATUR

Det er ikke idel lykke at bo i første parket. På plussiden er en uhindret udsigt over Østersøen, og på minussiden er de udgifter, der følger med, når vejr, vind og vand ikke møder nogen modstand, men frit kan slå løs på ens ejendom. Det ved alle, der bor lige ud til havet, deriblandt en række beboere ved Nebbe Odde i Rønne.

I efteråret 2002 brugte en håndfuld lodsejere godt en million kroner på at sikre kysten og dermed deres ejendomme. De havde fået dispensation af Fredningsnævnet og tilladelse af Kystdirektoratet, og i november gik store entreprenørmaskiner fra Maskingården i gang med arbejdet med at sikre skræntfoden og dermed flere huse, der var faretruende tæt på skrænten.

For tiden udspiller en næsten identisk scene sig på den samme kyststrækning. Denne gang er entreprenørmaskinerne dog fra Jens Møller Gudhjem, men ellers gentager historien sig.

Henrik Espersen var i 2002 en af en håndfuld grundejere, som af egen lomme betalte for kystsikring ved Nebbe Odde. Det er han igen i år, hvor den oprindelige sikring bliver repareret. Arkivfoto: Allan Rieck

Til lommerne

Tilbage i 2002 var Henrik Espersen på Ahlstrandsvej en af de grundejere, der stod bag projektet. Det er han også denne gang.

– Den eksisterende kystsikring er blevet skadet af tidens tand, af vind og højvande og så videre. Den var ved at gå til flere steder, og derfor er den ved at blive repareret og forstærket, fortæller han.

Kystsikringen består af store sten. Nogle af de oprindelige sten er forsvundet, og derfor er der ved at blive fyldt op med nye sten, og samtidig bliver sikringen forstærket.

– Grundejerne må til lommerne. Der er ikke andre, der betaler. Det er de individuelle grundejere, siger Henrik Espersen.

Altid intakt

Da de berørte grundejere blev enige om, at tiden var moden til en reparation og forstærkning af den oprindelige kystsikring, henvendte de sig til regionskommunen og fik den nødvendige tilladelse.

Det gjorde de ikke kun, fordi de selv mener, at det er nødvendigt med en reparation. De er faktisk forpligtede til at gøre det, forklarer Henrik Espersen.

– Da det blev lavet i sin tid, blev der tinglyst en vedligeholdsforpligtelse, så grundejerne skulle sørge for, at anlægget altid var intakt, siger han.