Erik Steen Andersen er overrasket over Forsyningstilsynets afgørelse, men den ændrer ikke noget, mener han. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

RVV-opkrævning var i strid med reglerne

ENERGI

Det kom til at præge onsdagens generalforsamling i RVV amba, at TV 2/Bornholm få timer før mødet kunne fortælle, at Forsyningstilsynet havde afgjort, at RVV-selskabet Rønne Varme i 2017 og 2018 har indregnet henlæggelser i varmepriserne i strid med varmeforsyningslovens regler.

Henlæggelserne på i alt 43,3 millioner kroner skal tilbageføres til forbrugerne senest ved udgangen af 2022, har tilsynet afgjort.

RVV har ganske vist allerede i sidste uge offentliggjort, at man betaler pengene tilbage til forbrugerne. Men det skete med den begrundelse, “at det ikke er i andelshavernes interesse at foretage en større straksbetaling for en fremtidig ret til at modtage varme (fra Bornholms El Produktion A/S blok 6). De allerede henlagte 43,3 millioner kroner vil derfor blive tilbageført til andelshaverne”.

Overrasket direktør

RVV-direktør Erik Steen Andersen erklærede sig på generalforsamlingen overrasket over afgørelsen.

Forsyningstilsynet skriver blandt andet i afgørelsen:

“RV (Rønne Varme – red.) har i svaret på Forsyningstilsynets oplæg til forhandling i afgørelsesudkastet ønsket en længere afviklingsperiode end til og med 2021, blandt andet for at undgå markante prisudsving. Henset til at sikre en balance mellem at undgå voldsomme prisudsving og at sikre forbrugerne en tilbagebetaling hurtigst muligt, finder Forsyningstilsynet herefter, at henlæggelserne skal være tilbageført senest ved udgangen af varmeåret 2022”.

Erik Steen Andersen sagde, at RVV ikke vil anke afgørelsen, da man har samme mål.

Forsyningstilsynet konkluderer i afgørelsen, at indregning af henlæggelser til nyinvesteringer i varmepriserne generelt skal ske før investeringens idriftsættelsesår – uanset at der er tale om en forventet senere erhvervelse af en rådighedsret. Blok 6 blev efter ombygningen sat i drift i 2017. Dermed er henlæggelserne i 2017 og 2018 i strid med reglerne.

Fik henvendelser

Forsyningstilsynet skriver, at det var henvendelser fra varmeforbrugere samt mediedækning, som gav tilsynet grundlag for at undersøge forholdet yderligere.

Forsyningstilsynet bemærker i øvrigt, at man behandler flere andre forhold efter varmeforsyningsloven omkring varmepriserne i Rønne. Afgørelserne ventes senere i 2020.