Enhedslisten vil have mere økologi. Arkivfoto

Enhedslisten vil have flere pædagoger og mere økologi

Kommunalbestyrelsen gik torsdag klokken 8.30 på Hotel Griffen i Rønne i gang med at forhandle om næste års kommunebudget. Går det som sidste år og forrige år, vil de 23 politikere eller i hvert fald et flertal iblandt dem nå frem til et forlig fredag eftermiddag.

KOMMUNEBUDGET

Kommunalbestyrelsen gik torsdag klokken 8.30 på Hotel Griffen i Rønne i gang med at forhandle om næste års kommunebudget. Går det som sidste år og forrige år, vil de 23 politikere eller i hvert fald et flertal iblandt dem nå frem til et forlig fredag eftermiddag.

En time før budgetseminarets første dag begyndte, spillede Enhedslisten ud med sit forslag. Dermed er det kun Bornholmerlisten og ikke mindst borgmesterpartiet Socialdemokratiet, der ikke har lagt deres forslag frem for offentligheden, før forhandlingerne startede.

Det såkaldte borgmesterforslag har ved de to budgetforlig efter kommunalvalget i 2017 angivet retningen for det endelige forlig. Går det sådan igen, vil de øvrige partier i forhandlingerne skulle konkurrere om højst omkring en femtedel af budgetforligets indhold, efter at de første fire femtedele består af ønsker og ideer fra Socialdemokratiet.

Flest mulige af de tilbageværende penge forsøger viceborgmester Morten Riis (EL) med Enhedslistens udspil at få brugt på blandt andet flere pædagoger i de bornholmske daginstitutioner, mere økologi i de kommunale køkkener, mere håndhævelse af bopælspligten, mere betalingsparkering – og på at hæve befordringsgodtgørelsen for bornholmere, der cykler på arbejde, til samme takst som for dem, der bruger bil eller bus.

Grønt og socialt

Enhedslistens forslag består i grove træk af to blokke, hvor den ene handler om klima og miljø, mens den anden handler om børn, unge og det sociale område.

På det grønne felt har regionskommunen for adskillige år siden nået sit mål om, at maden i kommunens køkkener skal være mindst 60 procent økologisk. I praksis har andelen i flere år ligget tættere på 70 procent.

Det mål vil Enhedslisten hæve til, at 90 procent af råvarerne i kommunens køkkener skal være økologiske. Københavns Kommune er tæt på at have nået det mål allerede.

– I tilfælde af et forlig håber vi også at kunne afsøge mulighederne for støtte til den økologiske jordbrugspulje og at kunne starte en pulje til støtte for klimahandlingsplaner for landbrugsbedrifter, oplyser Morten Riis pr. mail sammen med Enhedslistens budgetforslag.

På det sociale felt og i forhold til børn og skoler ønsker Enhedslisten penge til, at Ungehuset kan være bemandet døgnet rundt – og til “styrket og økonomisk realistisk indsats i forhold til inklusion på skoleområdet”, så færre skoleelever får specialundervisning, og flere bliver klasseundervist sammen med deres kammerater

Sosu-indsats fortsætter

Desuden har Enhedslisten fundet plads til at opfylde i alt 22 ønsker, der enten kommer fra institutioner rundt om på Bornholm eller fra forskellige udvalg.

Det vil kunne give så forskellige resultater som bedre udearealer for Åvangsskolen i Rønne, flere penge til Musikhuzet og Bornholms Museum og to ekstra fuldtidsstillinger til værestedet Blæksprutten.

Også Enhedslisten vil blive ved at tilbyde voksenelevløn til nye sosu-elever, der starter på uddannelsen, efter at de er fyldt 25. Den ordning har allerede tilført flere elever til en ældrepleje, hvor mangel på arbejdskraft er et stort problem.

Ugen igennem har alle partiers budgetforslag indeholdt fortsat voksenelevløn til de lidt ældre sosu-elever, og da gruppeformand Thomas Thors (S) også nævnte initiaitivet ved Socialdemokratiets generalforsamling mandag aften, ligner det allerede nu en meget sikker kendsgerning, at den ordning kommer til at køre videre.