Vandmøllehuset har ligget ved Slusegaard siden 1700-tallet Foto: Jacob Jepsen

Slusegaards vandmøllehus er færdigrenoveret

KULTURHISTORIE

Ørredhuset ved Slusegaard blev renoveret sidste år, og nu er ørredhusets nabo, Slusegaard Vandmølle, også blevet færdigrenoveret.

Ørredanlægget ved Slusegård blev opført i midten af 1800-tallet og deltog sidste år i konkurrencen om at blive kåret som Danmarks smukkeste vandmølle. Anlægget har været hyppigt besøgt i løbet af sommeren, og Preben Christoffersen, der ejer Slusegaard, er glad for det endelige resultat af renoveringsarbejdet.

– Det skal jo helst se fint ud, så vi er glade for, at det har kunnet lade sig gøre med sponsorater og arbejdskraft, siger Preben Christoffersen.

Arbejdet med at istandsætte ørredanlægget, som er det eneste tilbageværende af sin slags i Danmark, har varet mere end ti år. Restaureringsarkitekt Niels-Holger Larsen fra Foreningen Bornholm kæmpede indledningsvis en ihærdig kamp for at indsamle fondsmidler til istandsættelse af det historiske anlæg, der efter fredningen i 2016 blev udvidet til også at omfatte mølledam med dæmninger, sluser, samt klækkehus og kildehus.

Senest har Sparekassen Bornholm Fonden doneret 20.000 kroner til istandsættelsen af vandmøllen. Endvidere har Slusegaard selv brugt omkring 28.000 kroner til renoveringen, oplyser Preben Christoffersen.

Ejer af Slusegaard, Preben Christoffersen, er glad for renoveringerne af Slusegaards attraktioner Foto: Jacob Jepsen

Renoveringen af vandmøllen indebar tjæring, maling og afkalkning af huset samt nyt stråtag. Stråtaget er opført af Søren Finsen fra Stråtag-Byg ApS.

Kildehuset, der ligger 50 meter fra vandmøllen, er også blevet renoveret.

 

 

Fakta

Slusegaard er et totalfredet område, og hele anlægget med ørredhuset og vandmøllen blev fredet i 1956.

 

 

Baggrund

Ørredhuset er bygget med det formål at fiske havørred.

Ørredhuset, klækkehuset og kildehuset udgør tilsammen en “udklækningsanstalt” for udsætning af ørredyngel i åløbet til forøgning af bestanden af havørred til glæde og gavn for fiskere og lystfiskere.

Udklækningsanstalten var virksom fra slutningen af 1880’erne og frem til begyndelsen af 1900-tallet og igen i en kort årrække – efter restaurering – i 1960’erne og 1970’erne.

Interessen for en bevaring af især vandmølle og ørredhus blev startet af Nationalmuseet i 1940’erne.

Disse to bygninger blev først sikret med en frivillig fredning, og derefter bygningsfredet i 1960.

Med en stor indsats fra Nationalmuseets Mølleudvalg blev først vandmøllen istandsat i 1950′ erne, og derefter fulgte fiskehus, klækkehus og kildehus i 1960’erne.

Området blev naturfredet i 1968, hvilket betød, at Bornholms Regionskommune har engageret sig i pleje at ” det grønne” og åløb med sluser og overløb.

Efter et generationsskifte i 1993 blev det fredede anlæg en større belastning end forventet.

I 2011-2016 blev bygningsfredningen udvidet til at omfatte mølledammen med stemmeanlæg, overløb, klækkehus og kildehus.

Der blev i den forbindelse udarbejdet en handlingsplan i 2017, der danner grundlag for den kommende istandsættelse af hele det bygningsfredede anlæg.

Handlingsplanens anbefalede prioritering er at starte med ørredhuset.

Kilde: Niels-Holger Larsens rapport “Ørredhuset – et unikt anlæg i Danmark” april, 2018.

 

 

Info

Det samlede budget for istandsættelse af ørredhuset i Sømarken er 677.500 kroner.