Trods højere besøgstal kæmper det frivilligt drevne Klemensker Svømmebad med at få økonomien til at løbe rundt. Foto: KLaus Holsting

Redningskrans på 45.000 kroner til Klemensker Svømmebad

FORENINGSLIV

Bornholms Regionskommune kommer Klemensker Svømmebad til økonomisk undsætning. På et møde i kommunens job-, udviklings-og fritidsudvalg onsdag besluttede politikerne at give det frivilligt drevne svømmebad 45.000 kroner. Pengene skal delvis dække et underskud på driften af svømmebadet, som i år lader til at løbe op i 54.000 kroner.

Penge bliver givet efter, at Klemensker Svømmebad har ansøgt kommunen om at dække årets underskud – og om at afsætte et fast årligt beløb for at forhindre en gradvis udhulning af foreningens økonomi.

Bornholms Tidende fangede udvalgsformand, Erik Lund Hansen (S), på vej ind til forhandlingerne om næste års kommunale budget. Forhandlinger, som nu også kommer til at dreje sig om Klemensker Svømmebad.

– Vi var i udvalget enige om at bevilge 45.000 kroner til svømmebadet – det var, hvad vi havde tilgængelig af frie midler. Om Klemensker Svømmebad desuden fremover skal have et fast driftstilskud, går videre til budgetforhandlingerne, siger Erik Lund Hansen, der kun kan udtrykke veneration for svømmebadet.

– Vi synes selvfølgelig, at Klemensker Svømmebad er et godt aktiv for byen. Der var enighed i udvalget om, at de skulle have de frie midler i år – og så må vi se, hvordan det går ved forhandlingerne, siger Erik Lund Hansen.

Underskuddet er ikke holdbart i længden

I forbindelse med mødet i job-, udviklings- og fritidsudvalget skitserede kommunens embedsværk en mulig plan: Svømmebadet skal fremover modtage en årlig pose penge med 50.000 kroner. Alternativet blev vurderet noget dystert:

– Den årlige drift generer et underskud, der ikke er holdbart i længden for foreningen eller i forhold til at fastholde de frivillige, der driver svømmebadet. Yderste konsekvens af det kontinuerlige driftsunderskud vil betyde eventuel lukning af Klemensker Svømmebad, lød vurderingen fra kommunens embedsværk.