Efter en lang coronapause genoptager Seniornet Bornholm sine aktiviteter med en tur til Æblets dag på Melstedgård. Arkivfoto: Allan Rieck

Netværk tilbyder samvær til enlige seniorer

ÆLDRE

Det handler om at samle enlige seniorer til fælles aktiviteter, når Seniornet Bornholm tager hul på sine aktiviteter igen efter en lang coronapause. I foråret lancerede netværkets frivillige ledelse et årsprogram, men det lykkedes kun at gennemføre to arrangementer, inden coronavirussen satte en stopper for alle aktiviteter. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Seniornet Bornholm.

Nu forsøger Seniornet Bornholm lige så stille at genstarte med foreløbig to aktiviteter, som blev planlagt i foråret. Det ene er en bustur til Æblets dag på Melstedgård sidst i september, og det andet er en guidet tur på Bornholms Kunstmuseum i slutningen af oktober. Tilmelding er nødvendig til begge arrangementer.

Møde ligesindede

Seniornet Bornholm er et samarbejde mellem Dansk Folkehjælp og regionskommunen, der står for visitation af medlemmer til netværket. Kravet for medlemskab er, at man er alene, er fyldt 65 år og ønsker at få nye netværk og bekendtskaber. Dansk Folkehjælp bidrager med betydelige pengebeløb de første to år, så netværket kan holde brugerbetalingen på et minimum.

Ved at samle enlige seniorer ønsker Seniornet Bornholm at give dem mulighed for at møde ligesindede og få nye bekendtskaber samt skabe netværk og socialt samvær.

Det er målet at mødes til forskellige aktiviteter cirka en gang hver måned.