Strandpark-projektet i Nexø kan nu komme igang, og dermed sandsynligvis også sætte gang i flere andre projekter i Nexø, mener byens to store foreninger. Foto: Per Frost

Det er nu vi skal rykke: Nexø håber på 12,5 millioner kroner til strandpark

BYUDVIKLING

Foreningerne i Nexø har i snart fire år arbejdet frem mod at få en strandpark i bugten nord for Nexø Havn, som en del af områdefornyelsen i Nexø.
Skal planerne realiseres, skal kommunalbestyrelsen finde penge nu, til at sætte projektet i gang, mener styregruppen bag projektet.

– Det er helt afgørende, at pengene kommer med på næste års budget, når politikerne de kommende dage mødes til budgetforhandlinger, siger Niels Plum, formand for Østtinget.

Sammen med Kell Markmann Hansen, formand for Østlandet, understregede de på et pressemøde tirsdag eftermiddag på vegne af styregruppen for Nexø Områdefornyelse, at det er altafgørende for strandparken, at politikerne sætter penge af nu.

– Ellers forspilder vi chancen, siger Niels Plum.

Styregruppen har opgjort, at der er brug for, at regionskommunen sætter 12,5 millioner kroner på budgettet til strandparken.

Samlet set koster projektet godt 24 million kroner. Resten af pengene skal findes dels fra statslige midler til områdefornyelsen og dels fra fundraising.

Strandparken er en del af områdefornyelsen i Nexø. Men for at strandparken kan realiseres, skal en privat investor, der ejer jorden op til bugten, lægge grund til både strandpromenade, offentlig sti til stranden samt parkeringspladser til strandgæsterne.

Det er Knud-Erik Larsen, der ejer området op til strandparken. Han vil her bygge en helt ny bydel med op til 70 boliger, men hvis ikke kommunen snart rykker på strandparken, vil han måske finde anden anvendelse for området, som gør, at området ikke bliver så attraktivt, som det ellers ville, siger Niels Plum.

Omvendt har Knud-Erik Larsen brug for at kommunen, som en del af strandparken, etablerer en forkastning – et kunstigt rev – i bugten for at gøre området bag bugten mere egnet til boliger.

Knud-Erik Larsen har tidligere givet udtryk for, at bliver strandparken ikke snart sat i gang, vil det næsten 25.000 kvadratmeter store område nord for havnen i stedet måske kunne bruges til industriformål.

– Eksempelvis vindmølle-opbevaring vil jo ikke give det samme miljø, som et boligkvarter, siger Niels Plum.

Styregruppen ser strandparken som katalysator for en udvikling af Nexø, som man mener vil være en god investering, ikke kun for Nexø, men for hele Bornholm ved at tiltrække investeringer, arbejde til lokale entrepenører og sikre flere boliger til tilflyttere.

Forud for budgetforhandlingerne senere på ugen har foreløbig Venstre, Dansk Folkeparti og SF signaleret, at man vil sætte penge af til udvikling i Nexø.