– Vi tror på, at bornholmerne hellere vil beholde pengene, end at politikerne skal have råderet over dem, siger gruppeformand Søren Schow (V). Foto: Jens-Erik Larsen

Venstre vil lette skat for millioner og tilbyde højere velfærd

KOMMUNEBUDGET

Ned med kommuneskatten, men op med velfærden. Det er ikke blevet forsøgt i mange kommuner, siden Farums nu afdøde borgmester Peter Brixtofte praktiserede det i halvfemserne.

Nu foreslår Venstre imidlertid det samme på Bornholm, for i år kan det faktisk lade sig gøre: Kommunalbestyrelsen går ind til forhandlingerne om næste års budget med 27,2 millioner kroner at fordele, som man bedst kan blive enige om.

Ud af det beløb vil Venstre bruge 15 millioner på at sænke både kommuneskat og grundskyld på Bornholm. Med sine 26,2 procent betaler bornholmerne i dag landets 14. højeste kommuneskat. Grundskylden blev med forrige års budgetforlig sat op til den højeste tilladte værdi.

– Der bliver krævet for mange penge ind i skatter på Bornholm. Vi tror på, at bornholmerne hellere vil beholde pengene, end at politikerne skal have råderet over dem, siger gruppeformand Søren Schow (V) i den pressemeddelelse, som han tidligt tirsdag sendte ud sammen med Venstres forslag om budgettet.

– Når nu staten vil betale langt størstedelen af skattelettelsen, skal vi sige ja tak. Alt andet ville være underligt og også i strid med den normale handlemåde i kommunen, tilføjer han her.

Intet helligt omkring BAT

Omkring det at bruge flere penge vil Venstre have flere medarbejdere i kommunens afdelinger for Plan og Byg. Partiet vil også realisere Nexø Strandpark i en fart og sikre tilflytterkonsulent Rune Holm i to år med det mål senere at kunne fastansætte ham.

Desuden ønsker Venstre at sætte penge af til “ordentlige veje”, at give borgerforeningerne 500.000 kroner mere til fordeling lokalt, sætte fire millioner kroner mere i at holde havnene ved lige og at støtte Musikhuzet, Oluf Høst Museet, Madkulturhuset og Bornholms Museum med over en million kroner ekstra fremadrettet.

Endelig vil Venstre have løst problemerne i BAT. Her erklærer partiet på forhånd, at der “intet helligt er for Venstre”. Med sit budgetforslag foreslog Dansk Folkeparti mandag at udlicitere den bornholmske busdrift.

 

Når nu staten vil betale langt størstedelen
af skattelettelsen, skal vi sige ja tak.
Alt andet ville være underligt og også i strid
med den normale handlemåde i kommunen

 

Også ældreplejen vil Venstre give et løft. Midlet er dog ikke, hvad de fleste foreslår.

– Ældreplejens udfordringer løses ikke i et snuptag. Venstre har løsningen, og det er ikke flere penge, siger Søren Schow i Venstres pressemeddelelse.

Til Plan og Byg vil Venstre tilføre to millioner kroner ekstra til fire nye medarbejdere.

– Kommunen må ikke være stopklodsen, når vi taler om udvikling. Vi har heldigvis mange private, der ønsker at etablere sig på Bornholm. Det giver investeringer i boliger og virksomheder, siger Søren Schow.

– Desværre har vi oplevet et kommunalt svigt på det område, det tror vi kan forbedres via vores forslag med øgede bevillinger, siger han.

Penge til at udvikle for

Hvor forliget om dette års kommunebudget kom til at koste for investeringerne i at udvikle Bornholm fremadrettet – Destination Bornholm, Business Center Bornholm og Bright Green Island mistede alle sammen penge – vil Venstre nu investere og udvikle mere.

– “Tag til Bornholm med Rune Holm”. Vi tror, at det virker. Vi vil på længere sigt permanentgøre tilflytterindsatsen og starter nu med en toårig bevilling, siger Søren Schow i Venstres pressemeddelelse.

– Det er tid til at sætte sig ned med erhvervslivet, der også bidrager til Tilflytterservice, for at nå til enighed om en permanent løsning. Opfordringen er hermed givet videre til borgmesteren, vi er klar, siger han.

Venstre vil desuden sætte penge af til, at regionskommunen kan købe Svaneke Børnehus tilbage fra Svaneke Friskole. Børnehusets fremtid er blevet uvis, efter at kommunens lejeaftale med Svaneke Friskole er blevet erklæret ulovlig af Undervisningsministeriet.

– Har vi et problem på området, så løs det, og det er netop det, vi har i tankerne med forslaget om af købe Svaneke Børnehus i stedet for at leje, siger Søren Schow.

– Kommunalbestyrelsen har sat mål om øget tilflytning. Vi skal være 42.000 bornholmere om mindre end otte år. Der har imidlertid manglet synlige resultater, siger han.

– Vi vil derfor allerførst støtte udviklingen af børne- og ungeområdet, som vi ved betyder meget for børnefamilierne og dermed deres interesse og lyst til tilflytning til Bornholm. Den udvikling skal vi selvfølgelig støtte, og derfor foreslår vi en række tiltag på børne- og ungeområdet, der kan stimulere tilflytning.