Klemensker Svømmebad kører med underskud på driften, og det kan ikke gå i længden. Svømmebadet kunne hæve entréindtægterne i et forsøg på at løse problemet, men så er der risiko for, at langt færre vil benytte tilbuddet. Derfor er der nu snak om, at svømmebadet fremover skal have et årligt økonomisk tilskud fra Bornholms Regionskommune. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Søger kommunen om en fast pose penge: Frygter lukning af Klemensker Svømmebad

Det populære svømmebad i Klemensker har siden det blev totalrenoveret i 2018 fået stadig flere besøgende.

Men det frivilligt drevne svømmebad har alligevel ikke kunnet skabe grønne tal på bundlinjen, og derfor ansøger det nu for andet år i træk Bornholms Regionskommune om økonomisk hjælp.

Fritid

Det populære svømmebad i Klemensker har siden det blev totalrenoveret i 2018 fået stadig flere besøgende. Men det frivilligt drevne svømmebad har alligevel ikke kunnet skabe grønne tal på bundlinjen, og derfor ansøger det nu for andet år i træk Bornholms Regionskommune om økonomisk hjælp. Ydermere søger Klemensker Svømmebad kommunen om et årligt driftstilskud, der skal sikre, at stedet i fremtiden kan holde sig økonomisk flydende.

Ansøgningerne fra Klemensker Svømmebad skal politikerne i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget tage stilling til onsdag den 26. august. Den skriftlige fremstilling af sagen, som politikerne skal træffe deres beslutning på baggrund af, tegner et noget dystert billede af svømmebadets fremtid, hvis ikke politikerne finder penge til den fremtidige drift.

– Den årlige drift generer et underskud, der ikke er holdbart i længden for foreningen eller i forhold til at fastholde de frivillige, der driver svømmebadet. Yderste konsekvens af det kontinuerlige driftsunderskud vil betyde eventuel lukning af Klemensker Svømmebad, lyder vurderingen fra kommunens embedsværk.

Politikere har hjulpet før

Det politiske udvalg valgte sidste år at kaste en redningskrans ud til Klemensker Svømmebad i form af et engangsbeløb på 32.600 kroner til at dække en del af det daværende underskud på 62.500 kroner. De resterende manglende penge – 29.900 kroner – trak foreningen bag svømmebadet fra egenkapitalen.

Pr. 1. juli i år ser underskuddet i Klemensker Svømmebad ud til at blive lidt mindre end sidste år, nemlig på 54.000 kroner. Til gengæld er der kun 15.377 kroner i egenkapital, hvilket vil betyde, at foreningen uden en økonomisk håndsrækning vil gå ind i 2021 med et hul i kassen, der umiddelbart kun vil vokse sig større.

For at undgå den situation, anbefaler koncerndirektør i Bornholms Regionskommune, Claus Stensgaard Jensen, politikerne følgende løsning:

1: At Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget drøfter, om Klemensker Svømmebad skal have dækket driftsunderskuddet i 2020.

2: At Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget lægger op til, at der i kommende kommunale budgetter bliver givet et årligt tilskud til Klemensker Svømmebad på 50.000 kroner.

Højere entré kan skræmme folk væk

Det økonomiske underskud i forbindelse med driften af Klemensker Svømmebad er umiddelbar opstået, fordi udendørs svømmebade skal leve op til høje krav i forhold til sikkerhed, vedligeholdelse og rengøring. Selvom frivillige lægger mange timer på stedet, er det alligevel omkostningstungt at drive. Eksempelvis er de kemikalier, der holder vandet rent, ikke gratis, og det koster også at aflønne uddannede livreddere.

Klemensker Svømmebad modtager allerede det ordinære lokaletilskud fra Bornholms Regionskommune – det er på 46.500 kroner – men svømmebadet får ikke kommunens driftstilskud til selvejende idrætshaller og svømmebade. Klemensker Svømmebad er derfor afhængig af entréindtægter og bidrag fra velvillige lokale sponsorer for at kunne afholde omkostningerne

Kommunens embedsværk vurderer, at underskuddet ikke kan hentes ind på højere entré, fordi det blot vil betyde, at færre vil benytte tilbuddet. Og så har svømmebadet ikke længere den samme værdi som samlingspunkt for lokalsamfundet og magnet for folk udefra.

Bornholms Tidende følger sagen.