Thomas Thors i samtale med miljøminister Lea Wermelin ved mandagens generalforsamling i Socialdemokratiet på Bornholm. Foto: Berit Hvassum

S er klar til kommunalvalg: Optimistisk Thors havde lang resultatliste med

Hvis det ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) går godt i det nye socialdemokratiske Danmark, så går det ifølge partiets gruppeformand i kommunalbestyrelsen og tidligere borgmester Thomas Thors (S) lige så godt på Bornholm

SOCIALDEMOKRATIET

Hvis det ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) går godt i det nye socialdemokratiske Danmark, så går det ifølge partiets gruppeformand i kommunalbestyrelsen og tidligere borgmester Thomas Thors (S) lige så godt på Bornholm.

Thors havde en hel lang smørrebrødsseddel af kommunalbestyrelsens handlinger og kommende planer med sig, da han mandag aften talte ved Socialdemokratiets generalforsamling.

Flere tilflyttere, ny boligpolitik, en plan for at sikre den fornødne arbejdskraft. En kommende erhvervspolitik, Bright Green Island som ramme for Bornholms grønne indsats, Bornholm som energi-ø. Og listen var længere endnu, for den bevægede sig også helt ud til nye lokalplaner i mange ender og hjørner af Bornholm. Ligesom den også gik endnu flere steder hen.

– Vi er godt på vej. Flere flytter til end fra Bornholm. For første gang i mange år bliver der nu bygget på Bornholm. Sammen med erhvervslivet arbejder vi på en erhvervspolitik, der skal sikre den nødvendige arbejdskraft, sagde Thomas Thors blandt andet.

– Det er også fantastisk, at Bornholm er blevet udpeget til at være energi-ø. Det vil give store muligheder for Bornholm, nu måske også med muligheder for det, der hedder Power-to-X, hvor man omdanner vindenergi til grønt brændstof i form af brint. Det vil være fantastisk også at få den mulighed til Bornholm

Ny udligning betyder alt

I år kan kommunalbestyrelsen starte med at forhandle om næste års kommunebudget med et overskud at bruge og fordele. Det er historisk i regionskommunens tid og blev af Thomas Thors i høj grad tilskrevet den nye reform af kommunernes indbyrdes udligning.

– Udligningsreformen har gjort en kæmpe forskel for os. Hvor vi sidste år kæmpede med et underskud på 54 millioner kroner, som vi skulle finde på kommunebudgettet, står vi i år med et plus på cirka 20 millioner, sagde han.

– Vi håber, at vi med det kommende kommunebudget vil være i stand til at løfte alle vedlfærdsområderne på lige fod med, hvad man gør i det øvrige Danmark.

Thomas Thors nævnte også den analyse af ældreplejen, der har været på vej stort set lige fra den nuværende kommunalbestyrelse trådte sammen efter valget for snart tre år siden.

– Vi arbejder samtidig på at skaffe flere ansatte til ældreplejen, for en af de store udfordringer er, at vi har svært ved at få den arbejdskraft, som vi har brug for. Vi håber, at det vil hjælpe, når vi bliver ved at tilbyde voksenelevløn til nye sosu-elever over 25 år, sagde han.

Thors: S er klar til valg

Thomas Thors kom også omkring Bright Green Island-strategien om at gøre Bornholm til et grønt og bæredygtigt forbillede. Tidshorisonten for visionen blev dog med hans tale rykket fra den oprindelige 2025 – og 10 år længere ud i fremtiden.

– På Bornholm vil vi i 2035 være et bæredygtigt og klimavenligt ø-samfund. Vi tror på, at en holdbar fremtid for vores ø handler om at udnytte og værne om fælles ressourcer på en klog og bæredygtig vis, sagde han.

– Vi har hele tiden Bright Green Island-strategien i baghovedet, sagde Thomas Thors, der samtidig ikke nævnte, at Bright Green Island-indsatsen blev beskåret med forliget om det seneste kommunebudget, og at Bright Green Islands hidtidige koordiinator mistede sit job ved samme lejlighed.

For det går godt, sagde Thomas Thors, der sluttede af med at erklære Socialdemokratiet klar til næste års kommunalvalg.

– Det korte af det lange er, at vi har en god og velfungerende socialdemokratisk gruppe i kommunalbestyrelsen. Så jeg mener, at vi har et udmærket udgangspunkt for at gå ind i valgåret, sagde han.