Regionskommunens embedsværk foreslår natur- og miljøudvalget at bruge penge på at skabe flere pladser til fastliggere i den såkaldte Tuborg Havn i Hasle. Arkivfoto: Allan Rieck

Flere pladser til fastliggere i Hasle

HAVN

Der er mange ønsker til forbedringer i de kommunale havne, faktisk så mange at regionskommunen ikke har råd til at realisere dem alle sammen på en gang. Derfor har den kommunale administration forsøgt at prioritere de mange ønsker, og for Hasle Havn gælder det blandt andet flere pladser til såkaldte fastliggere.

I december fortalte havnefoged Aron Kjøller-Hansen her i avisen, at havnen har et behov for pladser til større både, og at de nye pladser skal etableres i Tuborg Havn ved at lægge flydefortøjninger ud, så bådene ligger med stævnen til kajen. Det giver plads til flere både.

Den kommunale administration lægger op til at bruge 24.000 kroner på etablering af flere fastliggerpladser i Hasle Havn. Sagen bliver behandlet i natur- og miljøudvalget i dag, tirsdag.

Renovering af rampe

Flere pladser til fastliggere er et af seks ønsker til Hasle Havn. Af dem lægger embedsværket op til at prioritere tre.

De to andre er renovering af rampen på Vestkajen til 33.000 kroner og fortsat renovering af vaterlister til 80.000 kroner. Priserne er overslagspriser baseret på sammenlignelige opgaver udført inden for de senere år.

Undersøgelse og reparation af havnebadet, renovering af fiskeplatformene ved kanaløen og forhøjelse af en bevilling til handicaptoilet ved Bystanden mener administrationen til gengæld ikke, at natur- og miljøudvalget skal prioritere.

Uddybning ved bro

I forhold til Nørrekås Lystbådehavn i Rønne har embedsfolkene peget på to af i alt ni ønsker om forbedringer på havnen. Ligesom i Hasle mener administrationen, at renovering af vaterlister skal fortsætte, og også på Nørrekås er det forventningen, at det vil koste 80.000 kroner.

Derudover anbefaler administrationen udvalget at bruge 75.000 kroner til uddybning ved en af havnens broer.

Til gengæld lægger embedsværket ikke op til at prioritere opsætning af pensioniststænger, sikring af den vestlige forkastning, undersøgelse og reparation af undermineret kaj ved det gamle slæbested, afretning af areal mod havet, høfde ved Fiskerbakken samt udskiftning af anoder og styreskab.