I Nexø samler spændingen omkring det kommende kommunebudget sig i høj grad om, hvor mange penge det vil sætte af til planen om Nexø Strandpark. Illustration fra Arkitema Architects

Investor klar til at bygge helt ny bydel i Nexø, men en ting mangler

Investor Knud-Erik Larsen, der for tre år siden købte den såkaldte Nordfiletgrund i Nexø samt en mindre tilstødende grund, er nu klar til at bygge en helt ny bydel i området.
De to grunde udgør tilsammen 24.687 kvadratmeter, som ligger med havudsigt nord for centrum i Nexø.

UDVIKLING

Investor Knud-Erik Larsen, der for tre år siden købte den såkaldte Nordfiletgrund i Nexø samt en mindre tilstødende grund, er nu klar til at bygge en helt ny bydel i området.

De to grunde udgør tilsammen 24.687 kvadratmeter, som ligger med havudsigt nord for centrum i Nexø.

Han købte grundene i 2017 og meddelte ret hurtigt herefter, at han ville bygge boliger i området. Siden har der været stille om projektet, men nu er han klar med et mere detaljeret projekt og erklærer sig parat til at gå i gang med byggeriet.

Knud-Erik Larsen vil gøre området til en ny bydel i Nexø.

Men kun hvis regionskommunen samtidig rykker videre med den strandpark, der også i flere år har været arbejdet på. En del af denne strandpark er en forkastning (kunstigt rev) i bugten fra havnen og ud til Nexø Kajakklub. Boligprojektet bliver kun til noget, hvis det kunstige rev – og dermed strandparken – bliver til noget.

Knud-Erik Larsen vil bygge en helt ny bydel med huse, der passer ind i Nexø, og gadevejene må gerne have navne efter de store trawlere, som var med til at starte fiskeriet her i Nexø og bringe Nexø op på det niveau, der var engang, mener han. Foto: Jacob Jepsen

– Det er nu, politikerne skal tage stilling. Jeg har brugt rigtig mange ressourcer og været i flere arbejdsgrupper. Det er fint. Vi er også kommet langt, og det ser lovende ud, men vi skal skabe nogle resultater, siger Knud-Erik Larsen.

Ingen af de to projekter kan stå alene, mener han.

– Byggeriet på Nordfiletgrunden skal afstå arealer til kommunens strandpark til en strandpromenade og til gangstier og parkeringspladser, siger Knud-Erik Larsen.

Omvendt er han afhængig af, at kommunen gennemfører sit projekt med strandparken og går i gang nu.

Købere er interesserede

Knud-Erik Larsen oplyser, at der nu både er udarbejdet arkitekttegninger for boligområdet samt er interessede entrepenører, der vil opføre det, og interesserede købere til boligerne.

Hvem vil bo her?

– Mange ældre ægtepar, som tænker at sælge deres parcelhus og flytte hen et sted, hvor der er mindre vedlighold. Jeg er blevet kontaktet af rigtig mange, der gerne vil herud. Der spørges efter både eje- og lejeboliger, siger Knud-Erik Larsen.

Han forestiller sig også, at køberne kan være bornholmere, som er flyttet over og gerne vil tilbage. Som måske vil købe og leje ud og senere flytte tilbage.

Er der brug for så mange nye boliger i Nexø?

– Det er svært at vurdere, men der mangler jo boliger på Bornholm og især boliger med attraktiv beliggenhed. Jeg tror, det er svært at finde tilsvarende byggegrunde på Bornholm eller i Danmark i det hele taget.

Hvis du er klar, og der er interesserede købere, hvorfor går du så ikke bare i gang med at bygge?

– På grund af forholdene hernede. Når du har nordøstenstorm, så står jo vandet indover. Det er den grundlæggende betingelse for, at vi kan bebygge kystnært, at en forkastning bliver anlagt. Ellers er det for barskt herude, siger han.

Om ideen med et kunstigt rev realiseres, ligger ikke på Knud-Erik Larsens bord, men er en politisk beslutning.

Han håber også, at Nexø Mole-projektet med hotel, restaurant, bibliotek og borgerservice bliver realiseret, men det er ikke på samme måde en forudsætning for hans projekt.

– Det er forkastningen, der er en betingelse for, at det kan lade sig gøre, siger han.

Illustration fra Arkitema Architects

Ingen ejer udsigten

Hvad tror du nexøboerne vil sige til så stort et boligkvarter? Det vil ændre området meget.

– Der vil altid være nogen, der er imod, men jeg tror absolut, at flertallet i Nexø synes, at det her er et aktiv for byen. Både Strandparken og et nyt boligområde. Selvfølgelig vil nogle af dem miste deres udsigt, men til gengæld får de en strandpark. Det er ikke sikkert, at de taber alle herlighedsværdierne. Det kan godt være det ene opvejer det andre. Jeg kan godt forestille mig, at nogle at husene vil stige i pris, når de får en sandstrand tæt på, mener Knud-Erik Larsen.

Naboer vil måske mene, at du bare vil tjene penge og dermed ødelægger deres udsigt?

– Oprindeligt tænkte jeg, at det kunne være en god investering, ja. Men jeg tror også på, at forandringerne kan give et kæmpeløft til turismen og til lokalbefolkningen i Nexø. Arkitekterne har prøvet at tage mest muligt hensyn til dem, der bor på den anden side af vejen, for at færrest muligt mister udsigten. Selvfølgelig kan de komme med indsigelser til lokalplanen, når den kommer. Men indsigelserne skal også være relevante. Der er jo ingen, der ejer udsigten.

Hvad med den demokratiske adgang til stranden, hvis der ligger et nyt boligkvarter foran?

– Stranden bliver offentligt tilgængelig med en bred strandpromenade, offentlige stier og parkeringspladser.

Politikerne bør rykke nu

Knud-Erik Larsen mener, at eftersom Kystdirektoratet har givet tilladelse til strandparken, burde politikerne kunne rykke nu.

Hvis der bliver bevilget penge til forkastningen nu, forventer Knud-Erik Larsen, at boligbyggeriet kan begynde i efteråret 2021.

– Hvis det går, som vi håber, går man i gang med strandparken i 2021. Vi er klar til at anmode kommunen om at få lavet lokalplan. Først skal der udarbejdes en markedsanalyse, og bliver der sat penge af til forkastningen, vil en hjemmeside for bydelen blive etableret, så salget af boligerne kan starte som projektsalg.

Knud-Erik Larsen oplyser, at parterne bag boligområdet, kommunen og Nexø Mole projektet-også skal blive enige om, hvor der kan etableres parkeringspladser til strandgæster og andre gæster i området.

Uden rev, ingen boliger

Hvad hvis politikerne ikke sætter penge af til forkastningen?

– Så må vi nok vende os om og se i en anden retning. Vi tør ikke gå længere nu. Jeg føler ikke, det er forsvarligt, at vi putter flere penge i det her, hvis ikke der kommer en politisk beslutning om at igangsætte strandparken. Så vil jeg hellere stoppe her og kigge en anden vej, siger Knud-Erik Larsen. Det kunne være til industriformål.

– Jeg godt forestille mig, at der var nogle fra energisektoren, som kunne bruge et industriområde på 3.000 kvadratmeter ned til trafikhavnen.

Det er dog ikke den løsning Knud-Erik Larsen ønsker

– Det er det her, vi vil. Det, vi har arbejdet for. Men vi skal også videre nu, og der mener jeg ikke, vi kan vente flere år endnu. Vi har alting på plads. Nu skal vi bare træffe beslutningen. Skal det her realiseres, eller skal det ikke, og det er der, vi står nu. Hvis ikke kommunen får det på budgettet i 2021, har jeg svært ved at se, hvordan man kan få det på i 2022 eller 2023.

Hvorfor det?

– Hvis ikke midlerne er til stede nu, så mener jeg ikke, at der er nogen grund til at tro, at de er der i 2022 eller 2023, siger Knud-Erik Larsen, der ser strandparken som et faseopdelt projekt, hvor man i første omgang skal have anlagt forkastningen.

– Og der mener jeg, at vi er nået dertil nu, at vi skal se at komme i gang.

Sidder vi her om to år og kigger på boliger og strandpark?

– Viljen er der. Det bliver jo sidste ende et spørgsmål om politisk prioritering. Men vi kan ikke blive ved at trække det ud.

Det er i det grønne område her, der er planer om en helt ny bydel i Nexø med op til 70 boliger. Foto: Per Frost

 

 

Ny bydel i Nexø

Den ny bydel i Neø har ikke et navn, men selskabet bag hedder Nordstrand.

Et arkitektfirma (Arkitema Architects) er klar med en skitse for området, som omfatter 70 boliger i to størrelser. De tænkes bygget i skrå rækker, så alle boliger har udsigt over havet, og der fortsat er havudsigt fra Nordre Strandvej ned gennem boligkvarteret.

En ny vej skal anlægges ind i området. Enten gennemgående eller blind med vendeplads i den nordlige ende.

Kystvej på stykket fra nordfiletgrundens sydlige hjørne og til kajakklubben nedlægges. Her skal i stedet være en strandpromenade, og gennem det nye boligkvarter bliver der offentlig sti fra Nordre Strandvej til den kommende sandstrand i bugten.

Husene bliver 100-120 kvadratmeter, og ideen er ikke at bygge en stor moderne bebyggelse i stål og glas.

– Det er noget, som vi tænker meget over. Vi vil gerne have, at der bliver noget originalitet, og at det skal passe ind i Nexø. Eksempelvis med træfacader. Noget lignende svenskehusene og et farvevalg i jordfarver og røde tagsten, men gerne lidt variation i farver. Husene skal heller ikke være fuldstændig ens, siger Knud-Erik Larsen.

Det bliver ikke huse med haver, med med grønne områder omkring og afsat områder til legepladser og fællesarrangementer. I projektet kan indtænkes offentlige formål som for eksempel et kulturhus eller en restaurant i den del af området, der ligger tættest på byen.

 

 

Nordfiletgrunden

Knud-Erik Larsen købte i 2017 den 23.000 kvadratmeter store Nordfiletgrund af Nexø Havns Udviklingsselskab

Området bliver kaldt for Nordfiletgrunden efter fiskefabrikken af samme navn, der tidligere lå her, indtil den lukkede og senere blev revet ned.

Købet skete gennem et dengang nyetableret datterselskab under KEL Holding Balka ApS, ejet af Knud Erik Larsen, som ejer virksomheden Intersoft i Nexø, der fremstiller mobile vejesystemer som eksempelvis gaffeltrucks og elektroniske palleløftere.

Derudover har Knud-Erik Larsen også købt grunden Ndr. Strandvej 10. Grunden er på 1.687 kvadratmeter, så han samlet set ejer 24.687 kvadratmeter grund med havudsigt.

Den mindre grund og bygningen er pt. lejet af Klunserkongen frem til 2040.

Sideløbende med dette har regionskommunen som tidligere omtalt også i flere år arbejdet på at etablere en strandpark i bugten mellem indsejlingen og kajakklubben.

En forkastning – et undersøisk rev – i bugten ud for Kystvej skal give mulighed for et helt nyt fritidsliv på vandet.

Den vigtigste del af strandparken bliver en næsten 450 meter lang sandstrand, hvor der i dag er en stenet bugt på strækningen mellem roklubben og indsejlingen til Nexø Havn. Men også en kabelbane i bugten, en ny mole ved roklubben samt flere stenrev er en del af det store projekt.e