Besøgsteltene blev stillet op i juni, men skal nu erstattes af en mere permanent løsning, og her foreslår kommunen drivhuse. Foto: Jacob Jepsen

Plejehjemsbeboere skal have besøg i drivhuse

ÆLDRE

Opvarmede drivhuse foreslås nu som en mere permanent løsning for, hvordan ældre på Bornholms plejecentre fremover kan modtage besøg af familie og venner.

Kommunalbestyrelsen gav i maj kommunens Ejendomsservice en ekstra driftsbevilling på en million kroner til at etablere en løsning, så ældre på de bornholmske plejecentre igen kunne få besøg trods covid-19.

I slutningen af maj besluttede regionskommunen så at opstille telte ved en række af plejecentrene, hvor de ældre kunne modtage besøg under sikre forhold. Teltene kom dog først op i slutningen af juni.

Ejendomsservice brugte omkring 273.000 kroner af den samlede bevilling på en million kroner til at opstille 16 midlertidige besøgstelte på syv plejecentre samt Sønderbo og til indkøb af møbler og terrassevarmere.

Men teltene var kun en midlertidig løsning, mens kommunen undersøgte mulighederne for en mere permanent løsning.

Påsocial- og sundhedsudvalgets møde mandag behandles nu et forslag om, at drivhuse kan erstatte teltene som en mere permanent løsning, fremgår det af dagsordenen til mødet.

I forslaget til mødet er der to muligheder – at kommunen opstiller et tilsvarende antal – altså 16 – drivhuse, som der i dag er besøgstelte.

Eller at kommunen etablerer besøgsmulighed i 12 drivhuse på øens plejecentre.

Skal kommunen fortsat have 16 besøgsmuligheder, koster det flere penge, end der er sat af til formålet og vil kræve en ekstrabevilling på 273.000 kroner, hvis udvalget vælger denne løsning.

Opstiller man kun 12 drivhuse, kan det klares indenfor den nuværende bevilling, og indstillingen til udvalget mandag er at godkende løsningen med 12 drivhuse.

Politikerne skal også tage stilling til to forskellige forslag til, hvordan de 12 drivhuse i så fald skal fordeles ud på plejecentrene.

I den ene løsning fordeles drivhusene til plejecentre og plejehjem.

I den anden løsning foreslås, at der også etableres et besøgsdrivhus på Sønderbo, som ellers egentlig ikke er målgruppen for bevillingen, da det ikke er et plejecenter eller plejehjem, men et aflastningsted.

Klippebo er ikke udset til at få et drivhus, da de har et nyopført orangeri og en anden besøgsmulighed derudover.

Regionskommunen har fået pengene til besøgstelte og drivhuse via en pulje på i alt 165 millioner kroner, som Folketinget i maj satte af til initiativer for svækkede ældre i forbindelse med covid-19.

Heraf blev regeringen og aftaleparterne enige om, at afsætte 100 millioner kroner til løsninger, der kunne sikre, at beboere på plejehjem kunne fastholde social kontakt med familie og venner.

Social- og sundhedsudvalget behandler sagen mandag, men også natur- og miljøudvalget og økonomi-, erhvervs- og planudvalget skal behandle den, inden kommunalbestyrelsen tager den endelige beslutning.