Kommunalbestyrelsesmøde – december 2019.

Kristendemokraterne vil bruge mindre end en tredjedel af kommunens overskud næste år

Præcis hvor forskelligt to partier kan gå til opgaven med at lægge et kommunebudget, ser man ved at sammenligne Dansk Folkepartis forslag med Kristendemokraternes. Begge partier offentliggjorde deres forslag sent søndag aften.

Hvor Dansk Folkeparti vil bruge store beløb på opsigtsvækkende forslag om Nexø Strandpark og Østre Skole i Rønne ud over ekstra millioner til både skoler og ældrepleje, går Bjarne Hartung Kirkegaard (KD) til budgetforhandlinger med blot seks forslag, der til sammen kun koster 8,8 millioner kroner – mindre end en tredjedel af det plus på 27,2 millioner, som politikerne har til fri rådighed, når forhandlingerne starter.

En anden måde at gøre forskellen på Dansk Folkepartis og Kristendemokraternes budgetforslag op på er at sige, at hvor Dansk Folkepartis forslag i vidt omfang er henvendt til de bornholmske vælgere, henvender Kristendemokraterne sig med sit forslag til de 22 andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, der har det til fælles, at de ikke er medlem af Kristendemokraterne.

Bjarne Hartung Kirkegaard retter sine pile mod seks skydeskiver, der er vigtige mærkesager for KD. Den første handler om at fordoble puljen til forældre, der ønsker at passe deres børn selv frem for at sende dem i dagpleje eller daginstitution. 316.000 kroner ekstra om året vil være en fordobling af puljen, der kan sørge for, at den ikke bliver brugt så hurtigt op, at kommunen må afvise 18 ud af 38 ansøgninger, sådan som det senest skete.

Kristendemokraterne vil desuden bruge fem millioner kroner på bedre ældrepleje – og knapt 2,5 millioner kroner på bedre praktikvejlederforløb for sosu-elever. 166.000 kroner til at fortsætte det såkaldte peers-arbejde i Sind Bornholm er Kristendemokraternes bud på et løft til de sindslidende, og KD vil også sætte 200.000 kroner mere i puljen til lokalsamfundene.

Endelig vil Kristendemokraterne bruge 600.000 kroner på at føre Skovhjælperne tilbage i skoven og væk fra Team Østergade i Rønne, hvortil skovhjælperne endte med at blive flyttet efter et større drama omkring forrige års forhandling om kommunebudgettet.

Fordi Kristendemokraterne altså kun stiller forslag for mindre end en tredjedel af de 27,2 millioner kroner, som kommunalbestyrelsen ser ud til at få til fri disposition, mens de forhandler, kan KD også tillade sig at sige noget ret ualmindeligt omkring et kommunebudget: Nemlig at partiet “i første omgang ikke er gået op i bundlinjen”.

“Vi går som parti seriøst og konstruktivt til opgaven med at sammensætte næste års budget. Derfor er vi ikke gået op i bundlinjen i første omgang, men vi er absolut et økonomisk ansvarligt parti, som er med på at få lagt et godt budget for de kommende år i Bornholms Regionskommune”, oplyser Bjarne Hartung Kirkegaard (KD) også i den mail med sit budgetforslag, som han søndag aften sendte til borgmester Winni Grosbøll (S) og kommunaldirektør Johannes Nilsson.