DF vil udlicitere busdrift, kvitte Dams Gård og sætte 10 millioner i Nexø Strandpark

At gøre Dams Gård i Rønne til kulturhus er blevet umuligt at virkeliggøre. Det mener Dansk Folkeparti, og derfor vil partiet med sit forslag til næste års kommunebudget i stedet skabe et ‘Frivillighedens Hus’ på Østre Skole.

Til den plan vil DF sætte 10 millioner kroner af på kommunebudgettet. Andre 10 millioner vil partiet bruge på at virkeliggøre Nexø Strandpark-projektet allerede næste år. Desuden vil partiet udlicitere busdriften og bruge fire en halv million kroner om året  mere på rengøring i hvert af de kommende to år. Det fremgår af DF’s forslag til kommunebudgettet.

“Af anlæg har vi måttet sande, at projektet ’Dams Gård’ er blevet oversolgt til kommunalbestyrelsen. Det, der var købt ind til at rumme kulturskolen, er nu givet væk flere gange. Fra Dansk Folkepartis side har vi erkendt, at Dams Gård er blevet så stort, at det næsten bliver urealiserbart”, oplyser medlem af kommunalbestyrelsen René Danielsson (DF) i en pressemeddelelse på vegne af partiet.

“Derfor vil vi investere i den gamle Østre Skole, og gøre det til ’Frivillighedens Hus’. Det hus skal rumme eksisterende skydebaner, undervisnings – og klublokaler, som skal kunne bookes via conventus. Det sætter vi 10 millioner af til. Ligeledes sætter vi 10 millioner kroner af til realisering af Nexø Strandpark i 2021”, fortsætter René Danielsson.

“Covid-19 er en plageånd, som vi ikke ser ud til at undgå den kommende tid. Vi er naturligvis klar til at imødegå de udfordringer der måtte være, hvorfor at vi har sat millioner kroner af til øget rengøring over de kommende to år”, hedder det i DF’s forslag om rengøringen.

“Vi foreslår ligeledes en komplet udlicitering af BAT med virkning fra 2022. Vi forventer ikke de vildt store gevinster, men nærmere en styrket drift og bedre service. Vi har dog tilladt at indregne et provenu på to millioner kroner fra 2022”, oplyser Dansk Folkeparti om partiets bus-forslag.

Penge til forældre – og ældre

Dansk Folkeparti vil desuden sætte næsten to millioner kroner af til at betale tilbage til forældre, der betalte for dagpasning og SFO, da begge dele var lukket ned i foråret. Omkring skolerne vil DF skyde seks millioner kroner over to år ekstra ind til Bornholms folkeskoler og specialskoler.

DF vil også sætte tre millioner kroner ekstra om året i hvert af de næste fire år af til at forbedre ældreplejen.

“Vi har kun ét krav: Det skal ikke bruges på flere ledere. Det skal kunne mærkes på gulvet – til gavn for medarbejdere og de borgere, som skal have hjælp af regionskommunen”, skriver René Danielsson i DF’s pressemeddelelse.

Dansk Folkeparti har også fundet 600.000 kroner til at føre Skovhjælperne væk fra Østergade 54 i Rønne og tilbage i skoven, forrige års store budget-folkesag. DF ønsker desuden, at kommunen fortsat kan tilbyde voksenelevløn til nye sosu-elever, der starter på uddannelsen, efter at de er fyldt 25 år.

En million kroner om året i tre år er Dansk Folkepartis bud på at skaffe flere voksenlærlinge, og partiet vil desuden udvikle Bornholm med en halv million kroner ekstra til Center for Regional- og Turismeforskning – og ved at sætte 500.000 kroner om året ekstra i den pulje, som Bornholmske Borgerforeningers Samvirke fordeler til lokalsamfundene.

“At investere i bysamfundene er den bedste måde at understøtte god udvikling. Det er både en investering i herlighedsværdi for de eksisterende bornholmere, men det er ligeså meget en investering i tilflytning”, begrunder DF i sin pressemeddelelse.

Til at finansiere alt dette og mere endnu ser kommunalbestyrelsen netop nu ud til at have et plus på 27,2 millioner kroner at starte med som frit råderum. Det rækker ikke til at virkeliggøre alle DF’s ønsker, så derfor har partiet også fundet ting at fjerne i sparekataloget.

“Når nu fokus skal være på det som reelt giver værdi – enten velfærdsmæssigt eller som investering – så skal der også skæres dele af det unødvendige fedtlag. Derfor foreslår vi, at vi opsiger den kommunale spindoktor, reducerer biodiversitetspuljen og fjerner de frie midler i udvalgene, bare for at nævne et par eksempler”, oplyser René Danielsson i DF’s pressemeddelelse.