Et antal tosprogede kvinder i Nordparken i Rønne skal uddannes til bydelsmødre. Undervisningen vil foregå i beboerlokalet 20’EREN i Gartnervangen. Foto: Bo42

Nordparken i Rønne skal have bydelsmødre

UDDANNELSE

En række tosprogede kvinder i Nordparken i Rønne skal udrustes med ekstra ressourcer, så de kan blive “bydelsmødre” og være med til at hjælpe andre kvinder i området.

Bydelsmødre er et koncept udviklet af Bydelsmødrenes Landsorganisationen under Fonden for Socialt ansvar. Projektet går ud på at uddanne enkelte kvinder i et område, der herefter kan hjælpe andre kvinder.

Det er rigtig positivt at se,
hvordan frivillige, Bo42 og
kommunen kan samarbejde
til gavn for børn
og voksne i Nordparken.

Tirsdag 1. september starter en grunduddannelse for bydelsmødre på Bornholm. Uddannelsesforløbet finder sted i Nordparken i Rønne og udgør det seneste skud på stammen i samarbejdet mellem Bo42 og Bornholms Regionskommune omkring det boligsociale projekt Fællesskab og Trivsel.

En lang række gæsteundervisere underviser i blandt andet jura, konfliktløsning, børns udvikling, sundhed, psykiske udfordringer, demokrati, opbygning af kommunen og ungdomsliv.

Uddannelsesforløbet strækker sig over 15 uger og henvender sig til tosprogede kvinder med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Uddannelsen sigter på at give kvinderne nogle særlige kompetencer og muligheder for at støtte og hjælpe andre kvinder i deres lokalområde. Erfaringen er, at bydelsmødre kan medvirke til at videregive vigtig erfaring og information, som kan bygge bro til blandt andet daginstitutioner, skole og jobcenter.

– Det er rigtig positivt at se, hvordan frivillige, Bo42 og kommunen kan samarbejde til gavn for børn og voksne i Nordparken, siger Erik Lund Hansen, formand for job-, udvikling- og fritidsudvalget i Bornholms Regionskommune.

– Vi tror på, at denne fælles indsats over tid kan forbedre muligheden for job til flygtningekvinder og skabe en bedre ramme for børnenes skolegang, siger han i en pressemeddelelse fra Bo42 og regionskommunen om projektet i Nordparken.

Bydelsmødre

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede, og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.

Kilde: Bydelsmor.dk