Mange forskellige børn i mange forskellige aldre kommer hos FDF i Rutsker. Og mange af dem får et helt særligt forhold til Ruts Kirke. Foto: Niels Ebdrup

30-40 børn og unge får kristendommen ind via spejder

TRO OG EKSISTENS

Den grusbelagte parkeringsplads foran FDF Hasle-Rutskers kredshus ligner en lille skolegård. Børn og unge i alle aldre fra 6 til 16 år venter på, at årets sæson skal begynde med det første møde siden coronanedlukningen. Her er de store piger, der har været med i mange år. Her er de små drenge, der farer sådan omkring, at det er svært at tælle, hvor mange, der egentlig er mødt frem. Men tallet ligger med sikkerhed på et sted mellem 30 og 40 børn og unge – mange er iført FDF’s karakteristiske lyseblå spejderskjorte.

De er kommet til lille Rutsker fra store dele af Bornholm – fra Rønne, Knudser, Nyker, Hasle, Allinge og Tejn. For hos øens eneste FDF-kreds finder de noget særligt. FDF er Folkekirkens spejderbevægelse, og det smitter af på den måde, man er sammen på. Her er alle velkomne, og under aktiviteter som hulebygning, forhindringsbaner, opdagelsesture i naturen og ristning af skumfiduser over bål, ligger en bund af kristendom. Det fortæller Katrine Branth, der står for kredsledelsen sammen med Anita Bøgh.

– Vi siger, at i FDF er der plads til alle. Går du til fodbold, skal du helst være god til at løbe. Går du til svømning, skal du helst være god til at svømme. Men hos FDF skal du ikke kunne noget særligt. Det er nok, at du bare kommer. Derfor rammer vi også mange forskellige børn, siger Katrine Branth.

– Det kan godt være, at der er børn, som nu løber og vrænger lidt af, at de skal bede Fader Vor, synge “Nu går solen sin vej” og høre om Gud og Jesus. Men når de bliver ældre, har du som FDF-leder plantet et frø i dem. Man ser ofte, at mennesker søger tilbage til troen, når de bliver syge eller kommer i krise. Og har vi været med til at plante bare et lille frø, der kan hjælpe nogen, så har vi løst vores opgave.

Katrine Branth er en af to kredsledere i Bornholms eneste FDF-kreds. Hun er vokset op med FDF og ser sit engagement i Folkekirkens spejderbevægelse som en mulighed for at give børn fra alle steder i samfundet en kristen ballast. Foto: Niels Ebdrup

Skal fortælle børnene om Gud

Mange af lederne er kommet i FDF i det meste af deres liv, og denne onsdag aften kommer der sågar forstærkninger fra Beredskabsstyrelsen i Allinge. En værnepligtig, der er FDF-leder ovre, har taget en beredskabskammerat med for at hjælpe til. De skal blandt andet hejse Dannebrog, hvilket er en traditon, når FDF mødes.

Det er ellers ikke, fordi der er stor ledermangel. Omkring 12 voksne stiller troligt op for at give børnene gode oplevelser og et ståsted at møde verden fra.

Det med ståstedet er en officiel FDF-parole. Og for Katrine Branth, hvis far var leder før hun selv, er den hele ideen med FDF. FDF hører til under Folkekirken, og derfor skal børnene naturligvis lære kristendommen at kende.

– Vi skal fortælle de her børn om det, der hører Gud til, og som vi tror på: At Jesus blev korsfæstet for vores skyld. Og give dem en forbindelse til Folkekirken. Mange af de FDF’ere, der er kommet heroppe, er ikke kommet andre kristne steder. Men de har alligevel er tilhørsforhold til Ruts Kirke, som vi komme i og samarbejder med. De oplever, at det er deres kirke, fortæller Katrine Branth.

– Det er vigtigt, at vi er nogle voksne mennesker, der tør stå ved det, vi tror på – og vise vejen. Vi står ikke og slår børnene i hovedet med Biblen, men vi fortæller dem, hvad vi tror på og de gode oplevelser, vi har med troen. Og vi fortæller, hvad vi kan bruge troen til.

– Jeg synes, vi lever i et samfund, hvor alle hele tiden skal tage stilling til tingene. Men her møder børnene nogle voksne, der har taget stilling og står ved, at de tror på noget, siger Katrine Branth.

Det er en tradition, at flaget bliver hejst, og at der bliver sunget i begyndelsen af mødet. Mod slutningen er der fælles bøn. Foto: Niels Ebdrup

Ruts Kirke er deres

Hun er ikke i tvivl om, at det frivillige spejderarbejde har en effekt. Børnene lærer at bede, og at en bøn ikke behøver være fyldt med store ord. Det hjælper nogen til at finde troen.

– Der er et par stykker, der har valgt at blive døbt efter, de kom her. Og der er også en pige, som ikke er opvokset i et kristent hjem, som valgte at blive en del af en missionsforening, hvor hun også fandt sin mand.

– Men for mange af de her børn ser vi ikke resultat så konkret. De møder her nogle voksne, som er parat til at snakke med dem om troen, og så gør de sig nogle vigtige overvejelser, siger Katrine Branth.

FDF’s samarbejde med Ruts Kirke giver børnene et nært forhold til en konkret kirke. Det er der, de går Lucia, når det er jul. Det er der, de deltager i høstgudstjeneste. Og det er der, de starter årets nytårsfest. Og når nogen af dem skal giftes, er der ingen tvivl om, at det skal ske i “deres kirke,” Ruts Kirke.

– Bare det, at de kalder det “min kirke” eller “min præst,” det synes jeg er stort. Så har man opnået noget, siger Katrine Branth.

Selvom troen er FDF’s fundament, fylder hygge, sjov og ballade umiddelbart mest. Ved at løse forskellige opgaver – her skal de gætte, hvad lederen har puttet på skeen – får de dele til en lagkage. Foto: Niels Ebdrup

Lærer at vise taknemmelighed

Også når det kommer til almindelig medmenneskelighed, kan FDF spille en rolle i børnenes liv.

– Det er også vigtigt, at børn møder voksne, som de kan have tillid til. Langt de fleste kan jo have tillid til deres forældre, men ind imellem møder man børn, der kommer fra brudte familier og er i svære perioder i livet. Der har man nok større indflydelse, end man lige skulle tro, siger Katrine Branth.

Når onsdagen bliver sluttet af med, at alle sidder i rundkreds og beder på skift, kan Katrine Branth mærke, at det betyder noget for nogle af børnene.

– Nogle gange kan man mærke, at det stikker lidt dybere. De siger “tak for FDF,” “Tak for min mor og far,” eller de beder for deres venner. De lærer at sætte pris på nogle ting. De lærer at sige tak og ikke bare tage alt for givet. Det kan jeg godt sidde og blive rørt over en onsdag aften, siger Katrine Branth.

Alle er velkomne i Rutsker onsdag aften klokken 18 til 19.30 – også selvom de ikke er medlemmer af Folkekirken. Der kommer i øjeblikket børn, der også kommer i Bornholmerkirken, og tidligere er der også kommet børn fra helt andre trosretnigner. Man skal bare accptere, at kristendommen spiller en vigtig rolle i FDF.