På Bornholm er op mod en fjerdedel af de nye værnepligtige kvinder. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Mange kvinder bruger deres værneret

Cirka 22 procent af de værnepligtige på landsplan er kvinder, der benytter sig af deres værneret. Den procentdel har været stigende over de seneste år.

FORSVAR

Cirka 22 procent af de værnepligtige på landsplan er kvinder, der benytter sig af deres værneret. Den procentdel har været stigende over de seneste år.

Chefen for de værnepligtige på Almegårds Kaserne, kaptajn Mikkel Vinding, vurderer, at det på Bornholm også er op mod en fjerdedel af de nye værnepligtige, der er kvinder.

– Jeg synes, at det er positivt, selv om forsvaret har ry for, tror jeg, at være en mandeverden. Jeg antager, at det handler om, at kvinderne har veninder eller familie, der har kunnet anbefale forsvaret, siger Mikkel Vinding.

Hvilke krav stiller det til kasernen vedrørende for eksempel indkvartering?

– Vi skeler ikke til det indkvarteringsmæssigt. De er kønsfælles indkvarteret. Vi har stuer til soldater. Alle de kvindelige soldater er på kontrakt, hvor mændene er værnepligtige. Men den behandling, de får i hverdagen, er den samme.

Skal kvinderne leve op til de samme krav som mændene?

– Ja, det skal de. Der er nogle krav, som er fuldstændig faste. Man skal kunne løbe en vis strækning på 12 minutter, og man skal kunne tage et antal armstrækninger. De krav er ens for mænd og kvinder. Men så er det også levende mennesker, så man kan kigge på hvilke krav, man stiller til den enkelte medarbejder, og hvilke forventninger man har. Det har ikke noget at gøre med køn, siger Mikkel Vinding.