I brevet fortæller forældregruppen desuden, at de er meget tilfredse med Svaneke Børnehus, der ifølge forældrene “leverer et væsentligt bidrag til, at vores børn udvikler sig sundt og positivt”. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Samlet forældregruppe til kommunalbestyrelsen: ‘Svaneke Børnehus skal blive hvor det er’

BØRNEHUS

Forældregruppen i Svaneke Børnehus appellerer i et brev til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen og kommunens centrale embedsmand på sagen om, at børnehuset bliver liggende, hvor det er – i stedet for at blive fusioneret med specialbørnehaven Mælkebøtten i den anden ende af Svaneke.

At flytte børnene fra Svaneke Børnehus ind i Mælkebøtten er en af de tre muligheder, som kommunalbestyrelsens børne- og skoleudvalg vil få nærmere beskrevet på sit møde tirsdag i næste uge. Mælkebøtten har i dag for få børn til at være økonomisk bæredygtig.

Brevet er desuden afledt af, at Børne- og Undervisningsministeriet har kendt Svaneke Friskoles udlejning af børnehusets lokaler i strid med friskoleloven. Om den sag nævner forældregruppen, at ministeriet i et brev til Svaneke Friskole har godkendt to modeller, der gør det muligt for børnehuset at blive liggende: Skolen kan sælge børnehusets bygning tilbage til kommunen – eller skolen kan sælge bygningen til et udlejningsselskab, som kommunen så kan leje sig ind hos.

I brevet fortæller forældregruppen desuden, at de er meget tilfredse med Svaneke Børnehus, der ifølge forældrene “leverer et væsentligt bidrag til, at vores børn udvikler sig sundt og positivt”. Forældregruppen henviser også til, at børnehusets seneste tilsynsrapport er meget positiv, og at Svaneke Børnehus har fået mange nye børn i de seneste år. Fra at være nede på 14 børn for fem år siden har børnehuset i dag 41.

Forældregruppen fortæller desuden kommunalpolitikerne, at børnehusets naboskab til Svaneke Friskole gør overgangen fra børnehave til skole helt usædvanligt let for børnene.

“Helt unikt ved Svaneke Børnehus’ nuværende beliggenhed er nærheden til Svaneke Friskole. Den nærhed betyder, at vores børn oplever overgangen fra børnehave til skole som noget helt naturligt, glidende og harmonisk”, skriver forældregruppen.

Artiklens skribent har selv børn på både Svaneke Friskole og i Svaneke Børnehus. red.

 

 

Forældrenes brev til kommunalbestyrelsen

DOKUMENTATION

Forældregruppen i Svaneke Børnehus mødtes torsdag den 13. august 2020 for at drøfte Svaneke Børnehus’ fremtid. Mødet kom i stand som følge af, at vi i forældregruppen er blevet opmærksomme på, at børnehuset er i spil til at skulle flytte og blive fusioneret med Mælkebøtten i Mælkebøttens lokaler, som én mulighed blandt flere i sagen om specialbørnehaven Mælkebøttens fremtid.

At den løsning kan komme i spil er yderligere aktualiseret af, at Undervisningsministeriet i maj 2020 har kendt Bornholms Regionskommunes lejekontrakt med Svaneke Friskole om Svaneke børnehus’ lokaler ulovlig, og at friskolens ansøgning om dispensation er blevet afvist.

På mødet i forældregruppen kom en samlet forældregruppe frem til følgende fælles udmelding:

En samlet forældregruppe appellerer efter mødet til, at både Børne- og Skoleudvalget og den øvrige kommunalbestyrelse i Bornholms Regionskommune samt Svaneke Friskole laver en løsning, hvor Svaneke Børnehus bliver, hvor det ligger i dag.

Forældregruppen i Svaneke Børnehus er fra både Svaneke Friskole og Undervisningsministeriet blevet vidende om, at der er flere løsningsmuligheder, der kan åbne op for, at Svaneke Børnehus kan blive i de nuværende lokaler.

Det er løsninger, som ministeriet har anerkendt som lovlige. Det omfatter blandt andet en mulighed for, at et ejendomsselskab udlejer lokalerne til kommunen, eller at lokalerne sælges fra til kommunen. Det vil betyde, at Svaneke Børnehus vil kunne fortsætte og drives med samme personalegruppe som i dag.

Som forældre oplever vi at have en særdeles velfungerende daginstitution. Vi oplever, at vores børn er trygge ved og glade for deres institution, og vi oplever, at Svaneke Børnehus leverer et væsentligt bidrag til, at vores børn udvikler sig sundt og positivt. At der er tale om en velfungerende daginstitution underbygges af den seneste tilsynsrapport og af, at institutionen er lykkedes med at fordoble antallet af børn på få år.

Svaneke Børnehus har nogle unikke naboer, som gør den nuværende placering af Svaneke Børnehus attraktiv. Børnehuset er nabo til Svaneke Idrætshal, som børnehaven benytter meget, og som især i vinterhalvåret er populært hos børnene. Desuden er der nærheden til Svaneke Sydskov, og området ved Hullehavn er også særdeles afholdt af børnene.

Helt unikt ved Svaneke Børnehus’ nuværende beliggenhed er nærheden til Svaneke Friskole. Den nærhed betyder, at vores børn oplever overgangen fra børnehave til skole som noget helt naturligt, glidende og harmonisk. De største børn i Svaneke Børnehus deltager i skolens morgensang en gang om ugen, og om eftermiddagen deler de legeplads med de skolebørn, der går i SFO. Vores børn siger hej til deres kommende lærere allerede før de starter i skolen, og lærerne kender mange af vores børn, før de starter i skole.

Svaneke Børnehus’ nuværende placering tilbyder desuden en ideel hente-bringe situation for familier i og omkring Svaneke, fordi man på ét og samme sted kan hente og aflevere børn i vuggestue, børnehave, skole og SFO. Det er der mange, der sætter stor pris på og er afhængige af i en travl hverdag, hvor flere skal videre på arbejde med bus.

Alt dette kan vi opsummere i en appel om at finde en løsning på udlejningssagen mellem regionskommunen og Svaneke Friskole, som indebærer, at vores velfungerende daginstitution kan forblive på matriklen med de dygtige medarbejdere, der er tilknyttet Svaneke Børnehus.

Vi opfordrer til, at både Børne- og Skoleudvalget og Natur- og Miljøudvalget drøfter udlejningssagen som et selvstændigt punkt på sine førstkommende møder. Der eksisterer som sagt flere forskellige muligheder for, at Svaneke Børnehus på lovlig vis kan blive liggende, og de muligheder vil vi som forældre se frem til at blive inddraget i de nærmere diskussioner af, også fremadrettet.

Med venlig hilsen

Forældregruppen i Svaneke Børnehus