Købmand Ole Hammer er død

NEKROLOG

Købmand Ole Hammer, Gudhjem, er død 80 år

Ole Hammer, der i de senere år hovedsageligt opholdt sig i sin mangeårige feriebolig i det spanske, havde på nær nogle ungdomsår i København sit liv og virke i Gudhjem og oplevede, hvordan byen efter kvotebestemmelser og fiskestop ændrede sig fra at være en fiskerby til en turistby.

Efter endt skolegang kom han i købmandslære i Rønne, hvor han var udlært i 1960. Siden aftjente han sin værnepligt i Livgarden i København, og herefter blev det til fire arbejdsår i København for at dygtiggøre sig til at kunne overtage forældrenes virksomhed i Gudhjem.

I København mødte han sin kone Vivi, og parret flyttede i 1964 til Gudhjem for at indtræde i firmaet, som de overtog i 1968 og drev frem til omkring årtusindskiftet, hvorefter sønnen Jakob har taget over.

Ole Hammer, som i sine unge dage var en hurtigtløbende angriber på Gudhjem Idræts Forenings daværende Bornholmsseriehold i fodbold, var gennem årene på forskellig vis med til at præge udviklingen i Gudhjem, hvor han havde en vidt forgrenet familie i flere generationer.

Blandt andet var han med i gruppen, som købte Gudhjem Svømmehal efter den første konkurs. Dette initiativ førte senere til oprettelse af en fond til støtte af idrætsaktiviteter i Gudhjem – GISP – som på et tidspunkt havde omkring 250.000 kroner i kapital. Disse druknede dog senere i svømmehallens daværende dårlige økonomi.

Vivi og Ole Hammer var ligeledes med i den borgergruppe, som holdt liv i Kino Gudhjem ved frivillig arbejdskraft i nogle for biografen vanskelige år, efter at Niels Høst var kørt træt, og inden familien Hansen tog over.

Virksomheden med købmandsforretningen og vandrerhjemmet Sct. Jørgensgaard i Gudhjem blev i 1990’erne suppleret med erhvervelsen af Therns Hotel, som indpassedes i de øvrige forretninger.

Endelig har Ole Hammer i årenes løb beklædt bestyrelsesposter i Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem, i Købmænd øst for Storebælt og i Bornholmerbanken samt et formandskab i Gudhjem Turistforening.

Ole Hammer, der i 2002 mistede hustruen Vivi, efterlader sig børnene Bettina og Jakob, der begge er bosat i Gudhjem, samt børnebørn og oldebørn.