Mårten og Månberg. Foto: Selfie

Kansje duv skujle ha galbad op om dina problemer før duv smuttada

Af Mårten og Månberg

SATIRE

Tjenger i det når en ette en lång ærbajdsdåg sætter saj i soffan, slår ben op, åbner en palla sprit og føler saj ​så ​godt tepas, at en tåger en beslutning som en unge normåla omstændigheder aldrig kunje finga på at tåg? San hadde Øjvind Hesselager ed muligvis, da han en råkål, sen mandåg aftan fik den idé, at Mårten & Månberg skujle hå en ​hel ​sida i hans og vårans ajles goa gamle, Bornholms Tidendes én gång om månadans. Bordet fånger, Øjvind og det e nuv ena og alena din sjyl, at bornholmerna henover 2020 e inglajt te at læsa om hvordan to, lettere overvægtiga horra frå Svåneka oplever livets gång på Bornholm.

Og apropos Bornholm, så hår fårfatteren Rolf Bagger fårfattad saj et læserbrev i Berlingska hvori han noterer saj, at bornholmera ønte kanj lide jyder, tjøvenhamnere, najsøboere, håsleboere, saj sel eller fan og han pumpestok og iøvrigt kun e djæstfri overfår turister. “Syv spildte år på øen”, konkluderer Bagger om sit ophold på Bornholm, nærmere betajnat Bølshamn og teføjer at vi e et øsamfung, der hår ed svært me frammada. Alse tjæra Rolf – ja, onsjyl os at vi ønte drikker the me løftad lijlefinger, hovser at blinka hvergång vi drejer åf eller går ød åf bådet når vi ska tæssa – men bongarøvena frå Håsle, fiskerna frå Najsø og ajle os andra fremmadfjendska udkånts endahuller kommer ønte ajle frå en verden åf champagne, bidét og kulturalla kvababelser. De fleste åf os flår endahuller ød på grisa i tærmhuset i Rønna, fyjler rosiner på hyjlerna i Netto og sælger bræ og lokumsbræ frå de omkringlidjende lokåla butikker – og san e vi! Kansje duv skujle ha galbad op om dina problemer før duv smuttada, så vi kunje snakka om tingen – så ville duv hå forstået at vi bornholmera faktisk godt kanj lide jyder, tjøvenhamnere, folk frå Najsø, Håsle og os sel. Vi blir båra ønte smaskfårelskada ved fårsta øjekåst. Djor det os speciella? Majet! Og det e vi faktisk ganske stolta åf!

 

En ledelse så fårbangad at RVV & BEOF fremstår som det perfekta makkerpår og et ærbajdsmiljø så håbløst, at sel Johannes Nilsson og restan åf Regionskommunans får rynker i pangan

 

Nån der og e speciella – på den fortjerta mådan – e ledelsen båg den stårsta lokåla transport fadæsa sin Alcatraz Express aka Molslinjans ingtog på Bornholm, nemlig den pisgula skandåla på fire hjul, BAT! Tjøreplåner der får Snorrebakkasågen te at ligne et tredje klassas regnastytje, en ledelse så fårbangad at RVV & BEOF fremstår som det perfekta makkerpår og et ærbajdsmiljø så håbløst, at sel Johannes Nilsson og restan åf Regionskommunans får rynker i pangan. Nåna gånga må en ertjenda, at man sidder i mera lort te halsen end en kloakrønser frå Fugåto og så må der tænkas helt nyt og djorres någet radikålt! Hva me at bytta ajle busserna ød me eldrevne vandcøkler, iklæ chaufførerna i tånktoppa og klipklappere, flyt stoppastederna ød te kysterna, server nachos og Mohitos får en 50’er og tåg 100 kroner pr. tur – så e budgettad hjemma, de ansatta løkkeliga og os andra mætta og så e der sgu ønte nån der klager over at I kommer 22 sekunder får sent! Ja, gu ́ e ed åndssvågt, men kanj ed snårt bli dummera da?

Te sidst skal der lyda et stort tak te corona personålet ve det lokåla testcenter i Rønnans og et ligeså stort onsjyl får den stora misforståelsa i torsdågs, da Mårten me åbent gav og en ping i svælget fik fremstammad: “hår duv mulighed får at dji mig en finger op i røven?” Hadde han fået muligheden får at forklåra saj – øddan mujn fujl åf pinga og vat – ville I hå hørt, at han spurgte: ​“HÅR-DUV-MULIGHED-FÅR-AT-DJI-MAJ-ET-FINGERPRAJ-OM-PRØVAN?!”

Ja, vi e og bornholmera og ja – vi e og speciella. Og det e vi – som sajt – ganske stolta åf! Vi ses i næsta månad! Tjærlighed frå horrana.

 

 

Mårten og Månberg

er en bornholmsk satireduo, som du kan se meget mere til på facebook.com/martenmanberg

Mårten og Månberg skriver i Bornholms Tidende en gang om måneden.