Vang Havn. Arkivfoto.

Møde om bybeskrivelser i Vang

Bornholms Regionskommunes Center for Regional Udvikling har i forbindelse med arbejdet med kommunalplanen 2020 sendt Vang Beboer- og Grundejerforening deres udkast til bybeskrivelser. Beskrivelsen indgår i kommunalplanen, og Vang Beboer- og Grundejerforening har valgt at holde et møde, for at drøfte eventuelle reaktioner på ordlyden af den beskrivelse, som kommunen har udsent. Mødet finder sted i den 25. august.

– Så vidt jeg kan se, at der ikke de store ændringer i bybeskrivelsen i forhold til det gamle, men beboerne i Vang har ønsket at blive informeret, når der kom noget nyt i sagen, og derfor har vi valgt at holde det her møde, så vi lige kan tale om, hvad vi synes, forklarer formand for beboer- og grundejerforeningen Iris Kofod.

Hun fortæller, at foreningen ikke kan indsende et samlet ændringsforslag til kommunen, men at det er op til den enkelte grundejer eller beboer alene eller i fællesskab med andre at udforme og sende eventuelle ændringsforslag.

Mødet finder sted den 25. august klokken 19.30 i Salteriet. Iris Kofod gør opmærksom på, at på grund af forholdsregler i forbindelse med covid-19 kræver det tilmelding at deltage i mødet. Det skal ske til email [email protected] Der er plads til 23 deltagere.