Generalforsamling i Klemensker Land- og Byforening. Foto: Laust Jordal

Generalforsamling i Klemensker Land- og Byforening: Flere nye ansigter i bestyrelsen

2019 var et travlt år for Klemensker Land- og Byforening kunne formand Philip Kjøller fortælle i beretningen.

GENERALFORSAMLING

– Det at være frivillig, er som ordet siger, frivilligt, begyndte Philip Kjøller.

– Men det betyder så meget for et lokalsamfund som vores, at vi er så mange, der vil give en hånd med.

Sådan åbnede formanden for Klemensker Land- og Byforening (KLB) onsdag aften bestyrelsens beretning, da KLB holdte den længe ventede generalforsamling i KIF-centret i Klemensker.

Generalforsamlingen skulle oprindeligt være afholdt den 11. marts, men det var lige da coronavirus for alvor ramte Danmark.

Før formanden gik igang med sin beretning blev der budt velkommen til de 22 fremmødte medlemmer, og Irene Dunker og Christine Holst fra foreningens bestyrelse sagde mindeord for Jens Busk og Jørn Pedersen, der gik bort tidligere i år.

Travlt år

2019 var et travlt år for Klemensker Land- og Byforening kunne formand Philip Kjøller fortælle i beretningen. Månedlige fællesspisninger i KIF-centeret, fester til fastelavn, sankthans, juletræstænding, arbejdet med den berømte hundepark (som ifølge en af medlemmerne til stede, skulle være den bedste hundepark på Bornholm) vandreture i og omkring byen, Klemensker Idrætsforenings initiativ Rend og hop i Præstemosen, et grillhytte projekt og meget andet. Alle de ting har KLB og Klemenskers ildsjæle arrangeret, støttet op om, eller på anden måde været med i i 2019 fremlagde formanden.

– Alle de ovennævnte frivillige er med til at gøre Klemensker land og by til et fantastisk, levende sted at bo. Jo flere vi er til at løfte, jo mere kan vi løfte, sagde Philip Kjøller.

Da formanden havde redegjort for KLBs aktiviteter tog næstformand Christine Holst ordet.

Hun kunne fortælle, at arbejdet med at få gjort Bygning C fra den tidligere Klemensker Skole til et fælleshus for hele byen stadig ikke er fuldført.

– Klemensker har ikke ligesom øens andre byer et kommunalt medborgerhus. Derfor er arbejdet med Bygning C et hjertebarn for byen, sagde Christine Holst, og redegjorde for processens forløb.

Kommunen satte i 2018 2,3 millioner kroner af til nedrivning og bygning af et nyt hus, men alle pengene gik til nedrivning, og derfor var der ikke råd til at bygge nyt. Sagen, som Bornholms Tidende har skrevet om tidligere, er nu, at Klemensker står med en bygning, der endnu ikke er brugervenlig. Der mangler blandt andet et handicaptoilet og handicapvenlig indgang. Som det ser ud nu, skal der findes penge til at gøre arbejdet færdigt på kommunalbudgettet 2021, forklarede Christina Holst.

Generalforsamling i Klemensker Land- og Byforening. Foto: Laust Jordal

Status på 4-Kløver-Klyngen

Hernæst tog Irene Dunker ordet, og fremlagde beretning for, hvad bysamarbejdet mellem Nyker, Rø, Aarsballe og Klemensker 4-Kløver-Klyngen (4KK) havde bedrevet i 2019. Hun fortalte blandt andet om projektet “Vi mødes i det Grønne,” der er et projekt, der skal udvikle et stisystem mellem Klyngens fire byer, der skal kobles til det kommunale sti-projekt Den Grønne Bølge. 4KK fik i 2019 200.000 kroner fra Realdania og LAG-Bornholm til arbejdet.

De penge er gået på at finde et arkitektfirma, der kunne være med til at udtænke projektets udformning. Det københavnske firma Matters, (der iøvrigt har en “Klemensker-pibel” ved roret) vandt udbuddet, og skal sammen med Klyngens beboere udarbejde en plan for projektet i en række workshops. Irene Dunker fortsatte 2019-beretningen ind i 2020 og kunne fortælle, at Matters tidligere på året afholdte deres første workshop, hvor mange interesserede mødte op, og næste workshop bliver den 2. september, hvor Irene Dunker gerne ser så mange deltagere som muligt. Hun fortalte, at arbejdet i Klyngen har været hårdt, fordi der er få mennesker til at gå fuldt ind i samarbejdet.

– Det har til tider været tungt, for det har knebet med at få hænder. Det har været svært at få folk ind, der ikke allerede var engageret på anden led. Det har været Tordenskjolds soldater, sagde Irene Dunker.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus.

Kasser Irene Dunker fortsatte mødet med at fremlægge foreningens regnskab for 2019, som viste et lille overskud på 6.280,75 kroner når alle indtægter, udgifter og diverse tilskud var sammenregnet. Dermed kom KLBs samlede formue op på 56.871,79 kroner i 2019. Det resultat kunne forsamlingen godkende uden yderligere kommentarer.

Ændrede vedtægter og nye ansigter i bestyrelsen

Herefter fremlagde bestyrelsen en kort række ændringsforslag foreningens vedtægter. Det drejede sig mest om ændringer og opstramninger på tekstens ordlyd, men blandt det væsentligste foreslog bestyrelsen, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev hævet fra syv til “mellem syv og ni.” Det blev vedtaget af forsamlingen.

Da det kom til valgt til bestyrelsen kom de nye vedtægter i spil med det samme. Efter et par år, hvor det har været svært at få nok folk til at interessere sig for bestyrelsesarbejdet, og der derfor kun har været seks medlemmer ud af syv pladser i den siddende bestyrelse, har der i år været flere, der har ønsket at deltage. Philip Kjøller fortæller til Bornholms Tidende, at der under forberedelsen til generalforsamlingen havde vist sig, at der var flere, der gerne ville være med i arbejdet i år, og derfor valgte bestyrelsen at åbne for, at der kunne være plads til flere. Til generalforsamlingen stillede Robert Dantved og Jacob Nissen op og Jacob Dam blev foreslået af den siddende bestyrelse. Alle tre blev valgt af forsamlingen. Da Heino Bager ikke ønskede genvalg var der dermed plads til én person mere i bestyrelsen. Philip Kjøller spurgte Mogens Lambrecht, der var til stede i forsamlingen, om han ønskede at stille op. Først lød det på Mogens Lambrecht som om, han lige skulle overveje det, men endte alligevel med at stille op med ordene:

– Så prøver vi det.

Det blev vedtaget med bifald fra forsamlingen.

Flere aktiviteter i byen

Dermed kom den nye bestyrelse i Klemensker Land- og Byforening op på ni medlemmer. Det er noget Philip Kjøller hilser velkommen.

– Vi har ambitioner om, at vi skal have gang i flere aktiviteter i byen. Det har til tider knebet med at få sat gang i nye ting og sager. Der er en masse frivillige, der hjælper med at lave alle de aktiviteter, vi har i løbet af året, men vi skal også bruge nogle mennesker til arbejdet bag kulisserne, der skal være med til at beslutte og finde på. Så det er super fedt, at vi nu kommer til at blive flere i bestyrelsen, siger Philip Kjøller.

Han påpeger at med den nye sammensætning bliver gennemsnitsalderen lavere, og kommer ned på 45 år. Dermed kommer bestyrelsens til at afspejle beboersammensætningen i Klemensker by og opland bedre, udtaler Philip Kjøller.

Den nye bestyrelse venter at konstituere sig den 8. september.

Klemensker Land- og Byforenings nye bestyrelse:

Philip Kjøller

Christine Holst

Irene Dunker – Genvalgt for ét år.

Lone Banke Rasmussen – Genvalgt for to år.

Johnny Fagerlund

Robert Dantved

Mogens Lambrecht

Jacob Nissen

Jacob Dam