Når Bornholms Tidende i disse år udvikler forretningsmodellen og styrker indsatsen digitalt, så går avisen ud i et marked, hvor andre til overflod forærer journalistikken væk. Foto: Jens-Erik Larsen

Opråb: Staten skal sikre den lokale presse

LEDER

Paradokset næsten drev ned af væggene i kælderen under Bornholms Tidendes avishus, hvor der tirsdag eftermiddag, midt i heden, blev holdt generalforsamling. På grund af coronakrisen skete det med stor forsinkelse.

Afgående formand Peter Vang, der har tjent bestyrelsen gennem 30 år, sammenfattede i sin beretning over året 2019, at avisens journalistik måske aldrig har været bedre og skarpere, men til gengæld ser det skidt ud med økonomien.

Paradokset skyldes, at kvalitet i journalistikken ikke i sig selv kan løfte forretningen. Det begrædelige er, at vi ikke kan leve af at være gode. For et avishus står traditionelt på to ben. Det ene er salg af avisen. Det andet er salg af annoncer. Og begge ben er udfordret.

Avisen er ikke længere den eneste oplagte lokale nyhedsformidler. Der er konkurrence fra rent annoncefinansierede nyhedssites, der ikke har udgifter til distribution og tryk – og kører med langt mindre bemanding. Alligevel kan disse nyhedssider konkurrere med avisen, fordi de er gratis og deres journalistik har hurtigt gennemslag i den digitale distribution.

 

Avisen efterprøver påstandene.
Avisen viser de gode løsninger.
Avisen fastholder

 

Dertil kommer, at den statsfinansierede regionale tv-station – TV2/Bornholm – har en erklæret målsætning om at udgive mange rene tekstnyheder online. Disse fremstår også gratis for brugerne. Samtidigt ser vi, at annoncer i stort omfang placeres på blandt andet Facebook.

Så når Bornholms Tidende i disse år udvikler forretningsmodellen og styrker indsatsen digitalt, så går avisen ud i et marked, hvor andre til overflod forærer journalistikken væk, fordi den enten er finansieret af annoncer eller af staten. Og hvor annoncører møder borgerne på andre platforme.

Det er selvfølgelig et problem for virksomheden Bornholms Tidende A/S og dermed de mange job, vi skaber til bornholmerne – men det er et større problem for Bornholm som landsdel. Både netnyheder produceret af en tv-station eller af et gratis nyhedsside har kvaliteter. Selvklart. Begge platforme er ofte hurtige til at orientere om væsentlige lokale begivenheder. Respekt for det.

Men intet medie kan som en regionalavis fastholde en dagsorden og rejse den debat, der er helt afgørende for en sammenhængende demokratisk og sund udvikling. Avisen kan skabe det samlede forum, hvor erhvervsliv, borgere og politikere mødes og udveksler standpunkter, så der bliver taget mere fornuftige beslutninger. Avisen efterprøver påstandene. Avisen viser de gode løsninger. Avisen fastholder.

Som privat virksomhed er vi stolte over, at vi tjener vores egne penge og i sammenligning med TV2/Bornholm kun får et mindre tilskud i form af mediestøtte. Men tiden er desværre løbet fra forretningsmodellen. Og hvis landets politikere mener det alvorligt, når de underholder om den regionale presses store betydning, så bør de overveje, om der ikke skulle sendes flere penge mod de lokale og regionale dagblade.