Bornholms Tidende. Arkivfoto: Allan Rieck.

Journalistisk går det godt – økonomisk går det skidt: Peter Vang stopper efter 30 år i Bornholms Tidendes bestyrelse

”Det har været begivenhedsrigt i din periode. Det har været lærerigt for mig. Vi har arbejdet tæt sammen.”

Med disse ord hyldede næstformand i Bornholms Tidendes bestyrelse Peter Brandt Koefoed den afgående formand Peter Vang. Ordene faldt på generalforsamlingen på Bornholms Tidende, der blev afholdt i bladhuset i Nørregade i Rønne tirsdag eftermiddag.

Bestyrelsesmøde

”Det har været begivenhedsrigt i din periode. Det har været lærerigt for mig. Vi har arbejdet tæt sammen.”

Med disse ord hyldede næstformand i Bornholms Tidendes bestyrelse Peter Brandt Koefoed den afgående formand Peter Vang. Ordene faldt på generalforsamlingen på Bornholms Tidende, der blev afholdt i bladhuset i Nørregade i Rønne tirsdag eftermiddag.

Peter Vang har arbejdet for avisens bestyrelse i 30 år – og Peter Brandt Koefoed opsummerede den afgående formands store indsats ved at gengive en af de sætninger, Peter Vang selv ofte har brugt gennem årene, når han skulle understrege avishusets målsætning:

”Vores fornemste formål er at udgive en avis, lige så længe vi kan,” fuldt op af ordene: ”Tusind tak for indsatsen Peter!”

Godt journalistisk år

Ud over bestyrelsen, direktøren og chefredaktøren var et par håndfulde aktionærer mødt op til generalforsamlingen, der på en bagende varm sommerdag blev afholdt i den svale kælder, hvor avisen bød på både vådt og tørt.

Forsamlingen indledte med at mindes tidligere direktør og ansvarshavende chefredaktør på Bornholms Tidende Søren Christensen, der døde i februar 2020 efter en ulykke.

Derpå afholdt formand Peter Vang sin sidste beretning, hvor han blandt andet fremhævede, at Bornholms Tidende i 2019 blev nomineret til Danmarks største journalistpris for lokalmedier – den såkaldte Spadestikspris. Det skete for afdækningen af Molslinjens store problemer med besejlingen af Bornholm.

”Vi vandt ikke, men Bornholms Tidende var med på den store scene,” sagde Peter Vang og fastslog:

”Bornholms Tidende er journalistisk det toneangivende medie på øen, selv om andre også gør det godt.”

Derpå fremhævede han, at avisen i 2020 har gennemført en stor omlægning for både den trykte og den digitale avis.

”Vi udgiver i dag den bedste og mest tidssvarende regionale avis, vi har haft nogensinde,” sagde han.

Generalforsamlingen godkendte med klapsalver beretningen.

Dårligt økonomisk år

Til gengæld var 2019 et dårligt økonomisk år, hvor især annoncetallet fraveg budgettet i alvorlig grad. Og netop som avisen i begyndelsen af 2020 skulle til at rette op på tallene, blev landet ramt af coronakrisen, der også betød, at mange annoncører trak sig. Derfor står avisen i dag i en alvorlig situation, påpegede Peter Vang.

”Der skal strammes op, og der skal tænkes nyt,” fastslog han.

Efter godkendelse af beretningen fremlagde administrerende direktør Kim Eland regnskabet. Kim Eland forklarede, at underskuddet i 2019 blev på 1.408.922 kroner, og at de dårlige tal på bundlinjen ikke mindst skyldes faldende annoncetal i ugeavisen Rytterknægten og udgivelsen Denne Uges Bornholm. Han forklarede også, at papirpriserne er steget markant.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Nyt ansigt i bestyrelsen

Peter Brandt Koefoed og Michael Bjerregaard blev genvalgt til bestyrelsen. Formand Peter Vang ønskede ikke at modtage genvalg. Ny i bestyrelsen er Peter Vesløv, der er administrerende direktør i kartonagefabrikken Beck Pack Systems. Bestyrelsen holder møde og konstituerer sig i næste uge.

Under eventuelt drøftede generalforsamlingen et ønske fra aktionær Mogens Westh-Jensen, der har foreslået, at avisen igen skal bringe nogle af de faste elementer på kirkesiderne, som har været der tidligere. Ansvarshavende chefredaktør Øjvind Hesselager, der har skrevet denne beretning, forklarede, at det religiøse, åndelige og kirkelige stof er prioriteret højt på avisen, men at dækningen er journalistisk og ikke forkyndende.

Klokken 15.44, efter små tre kvarter, kunne formand Peter Vang som sin sidste officielle gerning for avisen erklære generalforsamlingen for afsluttet og gennemført. Det skete med en sætning, hvor stemmen flere gange var tæt på at knække over:

”Det her er ret følelsesfuldt for mig. 30 år, det er længe, og der er sket meget. Nu skal der nyt syn på det hele. Og I har fået en vældig god kompetence ind i bestyrelsen.”