Winni Grosbøll: – Jeg går ud fra, at man går forslaget efter igen og også tager en dialog med Børne- og Undervisningsministeriet, så man fra administrationens side er sikker på, at man ikke fremlægger forslag, der ikke er lovmedholdelige. Foto: Jacob Jepsen

Winni Grosbøll: Spareforslag skal selvfølgelig være lovlige

Regionskommunen undersøger nu nærmere, om kommunens centrale samarbejdsudvalg og skolebestyrelsen på Paradisbakkeskolen i Nexø har ret i, at det vil stride mod loven at hæve klassekvotienten i asylbørnenes modtagelsesklasser er i strid med loven, sådan som et spareforslag lægger op til. Det oplyser borgmester Winni Grosbøll (S).

KOMMUNEBUDGET

Regionskommunen undersøger nu nærmere, om kommunens centrale samarbejdsudvalg og skolebestyrelsen på Paradisbakkeskolen i Nexø har ret i, at det vil stride mod loven at hæve klassekvotienten i asylbørnenes modtagelsesklasser er i strid med loven, sådan som et spareforslag lægger op til. Det oplyser borgmester Winni Grosbøll (S).

– Jeg ved ikke, om det er korrekt, at forslaget ikke overholder loven. Men hvis det er korrekt, kommer vi selvfølgelig ikke til at bruge det forslag, siger hun.

Winni Grosbøll fortæller, at hun også tidligere i sine godt 10 år som borgmester har oplevet, at høringsparter udnævner et spareforslag til at være ulovligt at gennemføre.

– Ja, det har jeg. Vi har før haft høringssvar, hvor høringsparter har sagt, at et spareforslag ikke er lovmedholdeligt. Det er særligt sket på det sociale område, hvor vi i årene med de rigtig store sparekataloger har været tvunget til at gå til grænserne af loven, siger hun.

– Jeg synes ikke, at det her er så dramatisk, men vi skal selvfølgelig være sikre på, at de forslag, som vi får forelagt som politikere, overholder loven.

Nu vil spareforslaget så blive set efter i sømmene.

– Jeg går ud fra, at man går forslaget efter igen og også tager en dialog med Børne- og Undervisningsministeriet, så man fra administrationens side er sikker på, at man ikke fremlægger forslag, der ikke er lovmedholdelige, siger Winni Grosbøll.

– Både administrativt og politisk forholder vi os til de høringssvar, der kommer ind. En del af det arbejde er selvfølgelig at sikre sig, at man ikke lægger forslag, der ikke overholder loven, frem for politikerne, siger borgmesteren.

Winni Grosbøll lader i øvrigt forstå, at hun og Socialdemokratiet ikke har nogen videre lyst til at bruge spareforslaget om at sætte flere asylbørn i modtagelsesklasserne, selv hvis forslaget var lovligt.

– Vi har i mange år været rigtig gode til den her indsats. Det vil det være synd at røre ved, siger hun.